Sorodne objave

 

Tujec, mlajši od 14 let (mladoletnik), ki ima osebni dokument, lahko vstopi v BiH v spremstvu enega ali obeh staršev, zakonitega zastopnika ali skrbnika ali osebe, ki je pooblaščena za njegovo spremljanje in ima podpisano in overjeno pooblastilo staršev, zakonitega zastopnika ali skrbnika. Mladoletnik, ki potuje brez spremstva, mora imeti overjeno soglasje staršev, zakonitega zastopnika ali skrbnika.

Soglasje ali pooblastilo vsebuje: osebne podatke o mladoletniku in zakonitem zastopniku, osebne podatke o spremljevalcu mladoletnika, če potuje s spremstvom, namen in čas bivanja v BiH, obdobje, za katerega velja soglasje ali pooblastilo, in podpis dajalca. Dokument mora biti sestavljen v enem od jezikov, ki se uradno uporabljajo v BiH, ali v angleščini in overjen pri zapriseženem sodnem tolmaču, če gre za prevod.

Pri mladoletnem tujcu se šteje, da ima soglasje zakonitega zastopnika, če:

  • potuje z letalom in ima spremno pismo za potovanje mladoletne osebe, ki ga je izdal letalski operater,
  • je udeleženec šolskega izleta in je na seznamu udeležencev, ki ga je overila pristojna šolska ustanova,
  • sodeluje na športni, kulturni ali podobni prireditvi in je na seznamu udeležencev.

Če tujec, mlajši od 14 let (mladoletnik), ne pride v spremstvu enega ali obeh staršev, zakonitega zastopnika ali skrbnika in ne izpolnjuje katere od navedenih zahtev iz tega člena, se zavrne in preda mejni policiji sosednje države, iz katere je poskušal vstopiti v BiH.

Povezane vsebine

Nadzor državne meje