Oddelek za preiskave dokumentov NAC/CNAC* se je dolgo imenoval Sektor za grafološke preiskave, čeprav so njegovi strokovnjaki vrsto let opozarjali, da njihova dejavnost niso grafološke ekspertize, ampak forenzično preiskovanje rokopisov in podpisov. Zaradi svoje majhnosti je bil od leta 1996 do 2000 preimenovan v Referat za preiskavo dokumentov, od leta 2000 do 2006 se je imenoval Oddelek za preiskave rokopisov in dokumentov, od leta 2006 pa Oddelek za preiskave dokumentov NAC/CNAC.

Ob ustanovitvi leta 1950 so bile njegove naloge preiskovanje dokumentov in primerjanje rokopisov in strojnih pisav (tipkopisov), v sodelovanju s kemijskim laboratorijem pa je opravljal tudi preiskovanje ponarejanja in prenarejanja dokumentov, vrednostih papirjev in računov. Poleg identificiranja piscev rokopisov in podpisov ter identifikacije strojnih pisav je pripravljal tudi zbirko tipkopisov, ki danes ni več v uporabi, in zbirko anonimnih pisem, ki je še vedno uporabna.

* National Analysis Centre (NAC) in Coin National Analysis Centre (CNAC): Nacionalni analitski center za bankovce in kovance

DOK6

Oddelek trenutno opravlja naslednje dejavnosti:

  • preiskave rokopisov z namenom ugotavljanja istovetnosti oziroma neistovetnosti dveh ali več rokopisnih zapisov, s čimer je mogoče ugotoviti avtorja zapisa;
  • preiskave podpisov z namenom ugotavljanja istovetnosti oziroma neistovetnosti dveh ali več podpisov, s čimer je mogoče ugotoviti avtorja podpisa;
  • preiskave identifikacijskih dokumentov in dokumentov v pravnem prometu (pogodbe, oporoke, zavarovalne police ipd.) - ugotavljanje, ali je dokument pristen, ponarejen ali spremenjen, ugotavljanje načina izdelave ponarejenih dokumentov in ugotavljanje, kateri deli dokumentov so spremenjeni in kako;

DOK1

  • preiskave latentnih zapisov in izboljšanje vidnosti latentnih zapisov na najrazličnejših papirnih listinah;
  • preiskave črnil (nedestruktivne), štampiljk in štampiljčnih odtisov, izpisov tiskalnika ali fotokopirnega stroja in preiskave tehnik tiska;
  • preiskave bankovcev (evra in drugih valut), ugotavljanje njihove pristnosti in načina izdelave ter ugotavljanje vira ponaredka;
  • preiskave kovancev (evra), ugotavljanje njihove pristnosti in načina izdelave ter ugotavljanje vira ponaredka.