Sorodne objave

 

Kandidate za policiste, ki izpolnjujejo formalne pogoje, uvrstimo v izbirni postopek. Ta obsega preizkus telesnih zmogljivosti, psihološki pregled, razgovor z izbirno komisijo (selekcijski intervju), zdravniški pregled ter informativni razgovor v zvezi s presojo vsebine tetovaž; kandidate pa čaka tudi varnostno preverjanje.

I. Preizkus telesnih zmogljivosti

Preizkus obsega:

1. tek na 60 m 

2. skok v daljino z mesta

3. zgibe

4. premagovanje ovir nazaj

5. Cooperjev test (2400 m)

Kriteriji za uspešno opravljen preizkus telesnih zmogljivosti so objavljeni v rubriki Preizkus telesnih zmogljivosti in kriteriji.

II. Psihološki pregled

Na podlagi rezultatov opravljenih testov v okviru psihološkega pregleda se preverja:

  • ali ima kandidat za policista ustrezne duševne lastnosti (primerne intelektualne sposobnosti, emocionalno stabilnost, ustrezno motivacijo, primerne verbalne sposobnosti, ustrezne osebnostne lastnosti),
  • ali ima kandidat za policista dobre psihomotorne sposobnosti,
  • odsotnost psihopatološke simptomatike.

Po zaključku testiranj psiholog rezultate ustrezno ovrednoti in poda oceno o primernosti kandidata za policista. Kandidate za policiste, ki so uspešno opravili tako preizkus telesnih zmogljivosti kot tudi pisni del psihološkega pregleda, povabimo na selekcijski intervju.

III. Selekcijski intervju

V okviru razgovora izbirna komisija ugotavlja kandidatovo:

  • motivacijo,
  • ambicije in interese,
  • njegova znanja, sposobnosti in veščine ter
  • njegove osebnostne lastnosti.

Na podlagi razgovora izbirna komisija poda oceno o primernosti kandidata za policista za zaposlitev v Policiji.

IV. Zdravniški pregled

Z zdravniškim pregledom ugotavljamo, če kandidat za policista izpolnjuje zdravstvene zahteve za zasedbo delovnega mesta. V okviru zdravniškega pregleda opravijo kandidati za policiste še psihološki intervju, na podlagi katerega psiholog poda dokončno oceno o primernosti kandidata.

V. Informativni razgovor v zvezi s presojo vsebine tetovaže

Kandidat se udeleži informativnega razgovora s pristojno osebo za podajo končne presoje glede tetovaže (če jo kandidat ima) na podlagi drugega odstavka 9. člena Pravilnika o policijski uniformi in nadomestilih .

VI. Varnostno preverjanje

V okviru izbirnega postopka v skladu z ZODPol ugotavljamo tudi morebitne varnostne zadržke za zaposlitev v Policiji. Varnostno preverjanje se izvaja s pisno privolitvijo kandidata. Za kandidata za policista, ki ne privoli v varnostno preverjanje, se šteje, da ne izpolnjuje pogojev za sklenitev delovnega razmerja za opravljanje nalog v Policiji.
 

Objave za zasedbo delovnih mest v Policiji lahko spremljate na spletnem portalu GOV.SI, v zbirki Delovna mesta, in na spletni strani Policije, v rubriki Zaposlitve.


Povezane vsebine

Pogosta vprašanja o zaposlovanju in šolanju v policiji

Priporočila za pripravo na preizkus telesnih zmogljivosti

 


* Izrazi, ki so v zgornjem besedilu zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.