Sorodne objave

 

Zaposleni v policiji se usposabljajo tudi za upravljanje konfliktov, kar je sestavni del krepitve dobrih medsebojnih odnosov v policijski organizaciji, svetovalci pa opozarjajo na neželena ravnanja, ki žalijo dostojanstvo zaposlenih.

slika skupine postrojenih kandidatov pred zgradbo Policijske akademije

"Odnosi med nami temeljijo na medsebojnem spoštovanju, vzajemni in solidarni pomoči, kolegialnosti, strpnosti, iskrenosti, medsebojnem zaupanju in dostojanstvu, dobronamerni kritiki ter dobri komunikaciji. Takim odnosom so tuji pojavi lažne solidarnosti, poniževanja, podcenjevanja in zapostavljanja." (iz Kodeksa policijske etike)

logo za medsebojne odnoseUrejanje medsebojnih odnosov

Želimo si, da bi bilo disfunkcionalnih konfliktov čim manj, vendar v praksi vedno temu ni tako. Upravljanje konfliktov je zato sestavni del krepitve dobrih medsebojnih odnosov med zaposlenimi v policiji. Zavedamo se namreč, da razrešeni konflikti prispevajo k širjenju znanja in poglabljanju razumevanja odnosov, omogočajo bolj intenzivno sodelovanje in prinašajo višjo raven kulture v organizaciji, vključno s celo vrsto drugih pozitivnih posledic.

Varovanje dostojanstva na delovnem mestu

Zaradi negativnih posledic spolnega in drugega nadlegovanja ter trpinčenja ter posebnosti dela policistov, ki so pri svojem delu že tako izpostavljeni različnim stresnim dejavnikom, v policiji posebno pozornost posvečamo varovanju dostojanstva vseh zaposlenih na delovnem mestu. In sicer so pomembni tako opozarjanje na nesprejemljivost neželenih vedenj in ravnanj, ki žalijo dostojanstvo zaposlenih, kot tudi dosledna obravnava in ukrepanje ob ugotovitvi takšnih neželenih vedenj in ravnanj. Delodajalec je namreč dolžan zagotavljati takšno delovno okolje, v katerem ni spolnega in drugega nadlegovanja ali trpinčenja.

Več kot dvajset svetovalcev za pomoč zaposlenim

V skladu s smernicami Sektorja za enake možnosti na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti imamo v policiji določenih več kot dvajset svetovalcev za pomoč in informiranje o ukrepih za varstvo pred spolnim in drugim nadlegovanjem, ki zaposlenega, če za to zaprosi, informirajo o postopkih, ki so na voljo, in mu nudijo pomoč pri reševanju problema.

Povezane vsebine

Center za raziskovanje in socialne veščine
Kodeks policijske etike
Uredba o ukrepih za varovanje dostojanstva zaposlenih v organih državne uprave
Delovna področja