Sektor za policijska pooblastila opravlja naloge na področjih:

 • uporabe policijskih pooblastil;
 • preprečitev uradnih dejanj in napadov na policiste;
 • zagotavljanja pravne pomoči delavcem policije;
 • varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin v policijskih postopkih;
 • delovanja Kolegija mojstrov;
 • preverjanja strokovne in psihofizične usposobljenosti policistov;
 • tehničnega razvoja, sistemizacije in nabave prisilnih sredstev in zaščitnih sredstev;
 • reševanja pritožb zoper delavce policije;
 • reševanja pobud, peticij in pripomb ljudi in organizacij ter vladnih in nevladnih organizacij na delo policije.

Sodeluje z ministrstvom za notranje zadeve na področjih:

 • standardizacije, sistemizacije, tipizacije materialno-tehničnih sredstev in opreme policije;
 • zagotavljanja psihološke in socialne pomoči policistom;
 • na področju reševanja pritožb zoper delavce policije.

Povezane vsebine

Policijska pooblastila

Spremljanje izvajanja policijskih pooblastil in ogrožanja policistov