Sorodne objave

 

Skrb za službenega konja ni le ena od obveznosti policista konjenika, temveč tudi pomemben proces, pri katerem se izgrajujeta in potrjujeta odnos in zaupanje med službenim konjem in policistom konjenikom. Ravno zato policisti konjeniki sami skrbijo za službene konje. Da bi konji dobro delali, je treba najprej poskrbeti za njihovo redno nego in vzdrževanje. Ob začetku delovnega dne ali pred vsako nalogo policist, preden konja zajaha, ga očisti in tako pripravi za delo. Tudi redno čiščenje hlevov je eno od vsakdanjih opravil policista konjenika.

04 Oprema01 04 Oprema02


04 Oprema03Za dobro počutje službenega konja je pomembna tudi dobra podkev, ki zaščiti kopito. Podkve imajo posebne zobce, ki preprečujejo zdrse na asfaltu. Ker se službeni konji veliko gibljejo po trdih asfaltnih površinah, je njihovo kopito zelo obremenjeno, zato se zanje uporablja posebna tehnika kovanja. Med podkev in kopito se vstavi poseben vložek, ki blaži udarce kopit ob trdo podlago in preprečuje njihove poškodbe. Policisti konjeniki pogosto prevzamejo vlogo kovaškega pomočnika, saj sodelujejo tudi pri kovanju službenih konj.

Pri opravljanju zahtevnih policijskih nalog, kjer so v nevarnosti tako policisti kot konji, morajo oboji imeti posebno zaščitno opremo. Policisti uporabljajo klasično zaščitno opremo, kot so zaščitna čelada, neprebojni jopič ter ščitniki za roke in noge. Oprema je prilagojena tako, da ne ovira konjenika pri jahanju. Policisti konjeniki uporabljajo palice, ki so daljše od gumijevk in palic, ki jih uporabljajo drugi policisti, ker lahko ob morebitnem napadu le z njo uspešno zavarujejo sebe in službenega konja. Poleg tega uporabljajo tudi sedla, ki so izdelana tako, da je policist v njih čim bolj stabilen, hkrati pa omogočajo tudi dolgotrajnejše jezdenje oziroma delo.

Posebno zaščitno opremo imajo tudi službeni konji. Ko sodelujejo pri vzdrževanju javnega reda in miru, imajo s posebnim prozornim vezirjem dodatno zaščitene oči in glavo. Tudi na nogah imajo ščitnike za ublažitev morebitnih udarcev predmetov, ki se lahko odbijejo od tal ali so namerno vrženi vanje. Kadar policisti konjeniki opravljajo naloge s službenimi konji ponoči, uporabljajo opremo z odsevniki, še zlasti če opravljajo delo na cesti.

04 Oprema04 04 Oprema05

Policisti konjeniki se že med osnovnim usposabljanjem naučijo, kako konjem ob morebitnih poškodbah zagotoviti prvo pomoč.

04 Oprema06 04 Oprema07