Sorodne objave

 

Rok za zadnji razpis za pomožne policiste se je iztekel 14. avgusta 2020.

Razpis za pomožno policijo do nadaljnjega ne bo objavljen.

Slovenska policija je imela v svoji organizaciji vedno tudi sestav rezervne policije, ki je danes kot pomožna policija zakonsko urejena v XI. Poglavju Zakona o organiziranosti in delu v policiji ter v Uredbi o pomožni policiji.

Pomožni policisti, t. i. rezervisti, so državljani Slovenije, ki so sklenili pogodbo o prostovoljni službi v pomožni policiji in so usposobljeni za izvajanje policijskih nalog. Vpoklicani so lahko ob naravnih in drugih nesrečah, ko je huje ogrožena javna varnost, v primerih krize oziroma izrednega ali vojnega stanja ipd.

Kdo lahko postane pomožni policist?

Prijavite se lahko vsi tisti, ki ste že zaposleni (za določen ali nedoločen čas), pa tudi brezposelni, študenti, upokojenci, če le izpolnjujete razpisne pogoje, kot na primer starost (od dopolnjenega 18. leta do 60. leta), ustrezne psihofizične sposobnosti, srednja strokovna ali srednja splošna izobrazba, državljanstvo Slovenije, vozniški izpit B-kategorije idr.

Ne gre za delovno razmerje, ampak pogodbeni odnos s Policijo. To pomeni, da vam vaša obstoječa pogodba o zaposlitvi z vašim delodajalcem, če jo imate, ne preneha veljati.

Pred zaprisego pomožni policisti podpišejo pogodbo o zaposlitvi, ki velja pet let z možnostjo podaljšanja. Razporejeni so na tisto policijsko upravo, na območju katere imajo stalno prebivališče. Na tem območju ob morebitnem vpoklicu izvajajo policijska pooblastila. Vpoklicani so v primerih, ko je zaradi nemotenega opravljanja nalog policije treba nadomestiti odsotnost večjega števila aktivnih policistov.

Za opravljeno delo kot pomožni policist prejmete seveda plačilo, pripada pa vam tudi plačilo za pripravljenost.

02 pomozni policisti

Več informacij

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati, in obrazci za prijavo

Preverjanje psihofizične usposobljenosti in merila za kandidate za pomožne policiste 

Pravice in obveznosti kandidatov za pomožne policiste in pomožnih policistov 

Pogosta vprašanja in odgovori o pomožni policiji