Sorodne objave

Galerija 18. marec 2022
 

Začetek sedemdesetih let predstavlja mejnik v ustanavljanju specialnih enot po svetu, ko splošne policijske enote s svojo izurjenostjo in opremljenostjo niso bile več kos razraščajočemu terorizmu. Rojstvo prve enote, ki je imela nalogo razreševanja najzahtevnejših varnostnih nalog, sega v leto 1973 in je povezano z vdorom teroristične skupine na območje takratne Jugoslavije ter pobojem izraelskih športnikov na olimpijskih igrah v Munchnu leta 1972.

Specialna enota v Sloveniji ustanovljena leta 1973

V Sloveniji segajo temelji ustanovitve Specialne enote v leto 1972, ko je v takratno republiko Jugoslavijo vdrla oborožena diverzantsko-teroristična skupina. V akciji prijetja skupine je poleg vojske, Teritorialne obrambe sodelovala tudi milica. Zaradi delovanja te in njej podobnih skupin v prihodnosti je bil izdan akt o ustanovitvi  posebnih enot milice, namenjenih za boj proti terorizmu.

Na podlagi direktive je takratni Republiški sekretar za notranje zadeve z odločbo ustanovil specialno enoto RSNZ. Posebnost enote je bila v tem, da je bila to enota na sklic in v bistvu ne gre za pravo predhodnico današnje Specialne enote. Enota je imela formacijo voda, v katerem so bili trije oddelki. V vodu je bilo sistemiziranih 41 delovnih mest. Enota je imela status republiške enote, ki jo je lahko aktiviral in ji dajal naloge republiški sekretar za notranje zadeve ali njegova pooblaščena oseba. 

alt
Enota se je zbrala zaradi izvedbe prvega urjenja na Ugarju pri Ribnici, ki je potekalo od 24. julija do 1. septembra 1972. Vsebina urjenja je zajemala oborožitev s streljanjem, poznavanje sredstev zvez, opazovanje in dokumentiranje, topografijo, miniranje, poznavanje motornih vozil, moralno politično vzgojo, osnove prve pomoči, pridobivanje telesne kondicije (poleg pridobivanja splošne kondicije so se pripadniki urili še v karateju in v premagovanju različnih ovir). Usposabljanje je potekalo v različnih pogojih (vročina, neurje, ponoči, močvirnato zemljišče ipd.). V poročilu o končanem usposabljanju je vodstvo tečaja predstavilo ugotovitve o usposobljenosti enote in sicer, da je enota zmožna izvršiti kakršnokoli nalogo, ki ji bo dana, opozorilo pa je, da bo v prihodnje potrebno pridobljeno znanje in kondicijo vzdrževati in dopolnjevati s specifičnimi elementi. Prav zaradi tega je vodstvo predlagalo, da se specialna enota ustanovi kot samostojna organizacijska enota. Že takrat je bilo ugotovljeno, da je najšibkejši člen v verigi slabo usposobljen posameznik oziroma pripadnik specialne enote, zato predlagajo, da se posebna pozornost pri usposabljanju namenja vsakemu posamezniku posebej v vseh pogojih predvidljivega delovanja enote (zimski pogoji, voda, noč, urbana naselja ...).

alt


Glede ugotovitev o usposobljenosti so bili izvedeni še dodatni tečaji in skupna vaja miličniških enot, ki je potekala na širšem območju Maribora in je imela za namen demonstracijo usposobljenosti miličniških enot pri samostojnem izvrševanju nalog. V okviru izvajanja aktivnosti so med drugim preverjali tudi kondicijsko in strokovno usposobljenost miličnikov.

50 let SE zlozenka naslovnicaGlede na ugotovitve iz predhodnih aktivnosti in potreb po organizacijsko samostojni enoti je bila v začetku leta 1973 z odločbo ustanovljena Četa milice. Četo milice sta sestavljala Vod milice za posebne naloge in Vod milice za zavarovanje objektov, s sedežem v Ljubljani.

Pri analizi nalog in organizacijske vpetosti enote ter spremljanja fluktuacije kadrov Voda za posebne naloge gre nedvomno za prvo ustanovljeno miličniško enoto, predhodnico današnje Specialne enote. Pripadniki Voda milice za posebne naloge so se prvič zbrali in pričeli z delom 1. marca 1973, zato ta datum štejemo kot "rojstvo" sedanje Specialne enote Generalne policijske uprave (SE GPU). Z ustanovitvijo profesionalne enote je prenehala delovati Specialna enota RSNZ SRS.

V času svojega obstoja in delovanja je Vod za posebne naloge doživel več različnih organizacijskih sprememb, ki pa za samo nalogo niso bistvenega pomena, razen organizacijskih sprememb v Ministrstvu za notranje zadeve (MNZ), ki so imele za cilj posodabljanje slovenske policije. 23. avgusta leta 1990 je takratni minister za notranje zadeve z Odločbo o ustanovitvi, delovnem področju in notranji organizaciji Specialne enote RSNZ RS, iz dela obstoječe sestave Zaščitne enote milice (ZEM) bila izločena Specialna enota MNZ. Ustanovljena je bila kot samostojna organizacijska enota ministrstva za trajno opravljanje nalog s svojega delovnega področja, na območju celotne republike Slovenije. Po ustanovitvi SE MNZ je sledilo obdobje neposrednih priprav Specialne enote na  osamosvojitveno vojno, v kateri je enota aktivno sodelovala. Po odhodu zadnjega vojaka jugoslovanske ljudske armade z ozemlja Slovenije, se je enota osredotočila na opravljanje protiteroristične in druge policijske naloge itd.

Več o razvoju enote v knjigi, ki je izšla ob njeni 40-letnici: Specialna enota (2013)  

Ob 50-letnici enote pa smo izdali zgibanko: 50 let Specialne enote (2023)