Sorodne objave

Kam po pomoč? 8. marec 2023
 

Medvrstniško nasilje ni omejeno na določen kraj, ampak se lahko pojavi povsod.

risba agresivnega nmladoletnika iz zgibanke Ustavimo nasilje

Nekatera nasilna ravnanja so direktna in hitreje, lažje vidna, prepoznavna (npr. pretepanje, brcanje in verbalno zmerjanje), druga pa so prikrita (na primer obrekovanje, namerno izločanje iz skupine, manipuliranje s prijateljstvi).

Lahko gre za enkratno nasilno ravnanje, običajno pa se nasilje dogaja dalj časa.

Otroka oziroma mladostnika lahko ustrahuje in trpinči en nasilnež, lahko pa tudi skupina nasilnih vrstnikov.

Pojavnih oblik nasilja nad vrstniki je veliko.

Kje se dogaja nasilje nad vrstniki?

Dogaja se v osnovnih in srednjih šolah, zavodih, mladinskih domovih, tudi že v vrtcih in drugih ustanovah in prostorih, namenjenih otrokom in mladostnikom. Dogaja se tudi v okolici šole ali zavoda, na avtobusnih in železniških postajah, na poti v šolo ali iz nje, na šolskih avtobusih ... Dogaja se tudi v domačem okolju, v krogu družine, ko je nasilnež na primer sorojenec. V primerih, ki jih je do zdaj obravnavala policija, se je nasilje dogajalo predvsem v okolici osnovnih in srednjih šol ter v infrastrukturi javnega prometa, in sicer v času prihoda v šolo ali odhoda iz nje.

Eden od pomembnih krajev izvajanja nasilja je svetovni splet oziroma različna družbena omrežja, pri čemer storilci nasilna dejanja praviloma izvajajo od doma. Prav spletno nasilje kot ena od možnih oblik medvrstniškega nasilja je v zadnjem času v porastu. Svetovni splet kot območje brez nadzora je namreč posebna kategorija, kjer se storilci lahko skrijejo za anonimnostjo, za psevdonimi, ali pa si nadenejo lažno identiteto. Najpogosteje  prihaja do zlorab fotografij, pisanj, posnetkov, izvajanja odkritih in prikritih groženj, zlorab identitete, ustvarjanja lažnih osebnih profilov in podobno.

Povezane vsebine

Nasilje nad vrstniki
Policija za otroke
Prepoznavanje in preprečevanje nasilja v šolah