slovenija pu nmObmočje Policijske uprave Novo mesto obsega celotno območje Dolenjske, Bele krajine in Posavja. V notranjosti države meji na policijski upravi Celje in Ljubljana, na zunanji meji Republike Slovenije pa s štirimi policijskimi upravami Republike Hrvaške, in sicer Karlovac, Rijeka in Zagreb ter Krapinsko Zagorska.

Državna meja z Republiko Hrvaško na območju PU Novo mesto je dolga 232,8 km. Promet se odvija preko treh cestnih in dveh železniških mednarodnih mejnih prehodov in enajstih mejnih prehodov za obmejni promet.

Območje je teritorialno razdeljeno na sedem upravnih enot (Novo mesto, Krško, Brežice, Trebnje, Črnomelj, Metlika in Sevnica) in 19 občin, v katerih živi več kot 160.000 prebivalcev.

Občine na območju Policijske uprave Novo mesto so: Mestna občina Novo mesto, Občina Dolenjske Toplice, Občina Mirna Peč, Občina Šentjernej, Občina Šmarješke Toplice, Občina Škocjan, Občina Straža, Občina Žužemberk, Občina Trebnje, Občina Mokronog Trebelno, Občina Mirna, Občina Šentrupert, Občina Krško, Občina Kostanjevica na Krki, Občina Brežice, Občina Metlika, Občina Črnomelj, Občina Semič in Občina Sevnica.

Na območju Policijske uprave Novo mesto po združitvi s Policijsko upravo Krško varnost prebivalcev zagotavljajo policisti devetih splošnih policijskih postaj, in sicer Novo mesto, Krško, Brežice, Črnomelj, Metlika, Sevnica, Trebnje, Dolenjske Toplice in Šentjernej.

Varovanje južne schengenske meje na mednarodnih cestnih in na železniškem mejnem prehodu zagotavljajo policisti postaj mejnih policij Obrežje, Metlika in Dobova. Na območju Policijske uprave Novo mesto delujeta še dve policijski postaji s posebnim delovnim področjem, in sicer Postaja prometne policije Novo mesto in Postaja vodnikov službenih psov Novo mesto.