Podatki o zaposlenih v Policiji na dan 31. 1. 2019

Podatki o zaposlenih v Policiji po spolu 

skupaj moški  ženske
Število vseh zaposlenih: 8.118 6.022 2.096
uniformirani policisti: 5.564 4.621 943
       neuniformirani policisti: 1.512  1.224  288
       ostali delavci policije: 1.042  177 865
Število policistov: 7.076  5.845  1.231
Število kriminalistov: 963  783  180
Število pripadnikov Specialne enote: 84  82  2
Število prebivalcev na policista: 293,4702  355,2772  1.686,917
Število policistov na 10.000 prebivalcev:
vsi policisti: 34,08  28,15  5,93
uniformirani policisti: 26,79  22,25  4,54
Število kriminalistov na 10.000 prebivalcev: 4,64  3,77 0,87
Povprečna starost: 42,4 42,6  41,9
Število zaposlenih z doktoratom oziroma magisterijem: 192  149  43
Število zaposlenih z univerzitetno oziroma visokošolsko izobrazbo: 2.241  1.725 516
Število zaposlenih z višjo izobrazbo: 1.104  883  221
Število zaposlenih s srednjo izobrazbo: 4.299  3.205  1.094
Število zaposlenih z nižjo izobrazbo (osnovnošolsko, poklicno): 282  60  222