Sorodne objave

 

Podatki o zaposlenih v Policiji na dan 30. 6. 2022

Podatki o zaposlenih v Policiji po spolu

skupaj moški  ženske
Število vseh zaposlenih: 8.398 6.145 2.253
uniformirani policisti: 5.763 4.713 1.050
       neuniformirani policisti: 1.543 1.236 307
       ostali delavci policije: 1.092 196 896
Število policistov: 7.306 5.949 1.357
Število kriminalistov: 992 795 197
Število pripadnikov Specialne enote: 97 95 2
Število prebivalcev na policista: 288,42 354,21 1.552,82
Število policistov na 10.000 prebivalcev:
vsi policisti: 34,67 28,23 6,44
uniformirani policisti: 27,07 22,37 4,98
Število kriminalistov na 10.000 prebivalcev: 4,71 3,77 0,93
Povprečna starost: 44 44,3 42,9
Število zaposlenih z doktoratom oziroma magisterijem: 165 133 32
Število zaposlenih z univerzitetno oziroma visokošolsko izobrazbo: 2.390 1.796 594
Število zaposlenih z višjo izobrazbo: 1.498 1.160 338
Število zaposlenih s srednjo izobrazbo: 4.084 3.002 1.082
Število zaposlenih z nižjo izobrazbo (osnovnošolsko, poklicno): 261 54 207