Sorodne objave

 

Podatki o zaposlenih v Policiji na dan 31. 3. 2021

Podatki o zaposlenih v Policiji po spolu

skupaj moški  ženske
Število vseh zaposlenih: 8.290 6.109 2.181
uniformirani policisti: 5.637 4.653 984
       neuniformirani policisti: 1.571 1.261 310
       ostali delavci policije: 1.082 195 887
Število policistov: 7.208 5.914 1.294
Število kriminalistov: 1.068 804 264
Število pripadnikov Specialne enote: 88 86 2
Število prebivalcev na policista: 292,93 357,03 1.631,73
Število policistov na 10.000 prebivalcev:
vsi policisti: 34,14 28,01 6,13
uniformirani policisti: 26,70 22,04 4,66
Število kriminalistov na 10.000 prebivalcev: 5,06 3,81 1,25
Povprečna starost: 43,5 43,7 42,7
Število zaposlenih z doktoratom oziroma magisterijem: 184 144 40
Število zaposlenih z univerzitetno oziroma visokošolsko izobrazbo: 2.335 1.769 566
Število zaposlenih z višjo izobrazbo: 1.393 1.086 307
Število zaposlenih s srednjo izobrazbo: 4.105 3.051 1.054
Število zaposlenih z nižjo izobrazbo (osnovnošolsko, poklicno): 273 59 214