Podatki o zaposlenih v Policiji na dan 31. 8. 2020

Podatki o zaposlenih v Policiji po spolu

skupaj moški  ženske
Število vseh zaposlenih: 8.156 6.032 2.124
uniformirani policisti: 5.518 4.577 941
       neuniformirani policisti: 1.556 1.257 299
       ostali delavci policije: 1.082 198 884
Število policistov: 7.074 5.834 1.240
Število kriminalistov: 979 796 183
Število pripadnikov Specialne enote: 88 86 2
Število prebivalcev na policista: 296,47 359,48 1.691,29
Število policistov na 10.000 prebivalcev:
vsi policisti: 33,73 27,82 5,91
uniformirani policisti: 26,31 21,82 4,49
Število kriminalistov na 10.000 prebivalcev: 4,67 3,80 0,87
Povprečna starost: 43,46 43,71 42,76
Število zaposlenih z doktoratom oziroma magisterijem: 181 141 40
Število zaposlenih z univerzitetno oziroma visokošolsko izobrazbo: 2.316 1.768 548
Število zaposlenih z višjo izobrazbo: 1.302 1.023 279
Število zaposlenih s srednjo izobrazbo: 4.084 3.041 1.043
Število zaposlenih z nižjo izobrazbo (osnovnošolsko, poklicno): 273 59 214