Sorodne objave

 

Podatki o zaposlenih v Policiji na dan 31. 10. 2021

Podatki o zaposlenih v Policiji po spolu

skupaj moški  ženske
Število vseh zaposlenih: 8.462 6.213 2.249
uniformirani policisti: 5.826 4.772 1.054
       neuniformirani policisti: 1.560 1.250 310
       ostali delavci policije: 1.076 191 885
Število policistov: 7.386 6.022 1.364
Število kriminalistov: 988 796 192
Število pripadnikov Specialne enote: 95 93 2
Število prebivalcev na policista: 285,27 349,88 1.544,73
Število policistov na 10.000 prebivalcev:
vsi policisti: 35,05 28,58 6,47
uniformirani policisti: 27,34 22,65 5,0
Število kriminalistov na 10.000 prebivalcev: 4,69 3,78 0,91
Povprečna starost: 43,5 43,8 42,5
Število zaposlenih z doktoratom oziroma magisterijem: 169 134 35
Število zaposlenih z univerzitetno oziroma visokošolsko izobrazbo: 2.380 1.795 585
Število zaposlenih z višjo izobrazbo: 1.474 1.145 329
Število zaposlenih s srednjo izobrazbo: 4.176 3.083 1.093
Število zaposlenih z nižjo izobrazbo (osnovnošolsko, poklicno): 263 56 207