Podatki o zaposlenih v Policiji na dan 29. 2. 2020

Podatki o zaposlenih v Policiji po spolu 

skupaj moški  ženske
Število vseh zaposlenih: 8.200 6.078 2.122
uniformirani policisti: 5.596 4.648 948
       neuniformirani policisti: 1.533 1.237 296
       ostali delavci policije: 1.071 193 878
Število policistov: 7.129 5.885 1.244
Število kriminalistov: 976 793 183
Število pripadnikov Specialne enote: 88 86 2
Število prebivalcev na policista: 293,74 355,83 1.683,33
Število policistov na 10.000 prebivalcev:
vsi policisti: 34,04 28,10 5,94
uniformirani policisti: 26,72 22,19 4,52
Število kriminalistov na 10.000 prebivalcev: 4,66 3,79 0,87
Povprečna starost: 43,01 43,22 42,41
Število zaposlenih z doktoratom oziroma magisterijem: 192 149 43
Število zaposlenih z univerzitetno oziroma visokošolsko izobrazbo: 2.299 1.761 538
Število zaposlenih z višjo izobrazbo: 1.270 996 274
Število zaposlenih s srednjo izobrazbo: 4.161 3.112 1.049
Število zaposlenih z nižjo izobrazbo (osnovnošolsko, poklicno): 278 60 218