Sorodne objave

 

Podatki o zaposlenih v Policiji na dan 31. 1. 2021

Podatki o zaposlenih v Policiji po spolu

skupaj moški  ženske
Število vseh zaposlenih: 8.313 6.131 2.182
uniformirani policisti: 5.655 4.670 985
       neuniformirani policisti: 1.569 1.264 305
       ostali delavci policije: 1.089 197 892
Število policistov: 7.224 5.934 1.290
Število kriminalistov: 986 800 186
Število pripadnikov Specialne enote: 88 86 2
Število prebivalcev na policista: 292,28 355,82 1.636,79
Število policistov na 10.000 prebivalcev:
vsi policisti: 34,21 28,10 6,11
uniformirani policisti: 26,78 22,12 4,67
Število kriminalistov na 10.000 prebivalcev: 4,67 3,79 0,88
Povprečna starost: 43,3 43,6 42,7
Število zaposlenih z doktoratom oziroma magisterijem: 177 138 39
Število zaposlenih z univerzitetno oziroma visokošolsko izobrazbo: 2.328 1.767 561
Število zaposlenih z višjo izobrazbo: 1.389 1.085 304
Število zaposlenih s srednjo izobrazbo: 4.146 3.082 1.064
Število zaposlenih z nižjo izobrazbo (osnovnošolsko, poklicno): 273 59 214