Sorodne objave

 

Podatki o zaposlenih v Policiji na dan 31. 8. 2021

Podatki o zaposlenih v Policiji po spolu

skupaj moški  ženske
Število vseh zaposlenih: 8.264 6.083 2.181
uniformirani policisti: 5.624 4.636 988
       neuniformirani policisti: 1.566 1.255 311
       ostali delavci policije: 1.074 192 882
Število policistov: 7.190 5.891 1.299
Število kriminalistov: 989 798 191
Število pripadnikov Specialne enote: 95 93 2
Število prebivalcev na policista: 293,06 357,69 1.622,11
Število policistov na 10.000 prebivalcev:
vsi policisti: 34,12 27,96 6,16
uniformirani policisti: 26,70 22,00 4,69
Število kriminalistov na 10.000 prebivalcev: 4,69 3,79 0,91
Povprečna starost: 43,8 44,1 43,1
Število zaposlenih z doktoratom oziroma magisterijem: 170 134 36
Število zaposlenih z univerzitetno oziroma visokošolsko izobrazbo: 2.366 1.788 578
Število zaposlenih z višjo izobrazbo: 1.411 1.095 316
Število zaposlenih s srednjo izobrazbo: 4.052 3.009 1.043
Število zaposlenih z nižjo izobrazbo (osnovnošolsko, poklicno): 265 57 208