Sorodne objave

 

Podatki o zaposlenih v Policiji na dan 31. 1. 2022

Podatki o zaposlenih v Policiji po spolu

skupaj moški  ženske
Število vseh zaposlenih: 8.426 6.181 2.245
uniformirani policisti: 5.783 4.735 1.048
       neuniformirani policisti: 1.564 1.253 311
       ostali delavci policije: 1.079 193 886
Število policistov: 7.347 5.988 1.359
Število kriminalistov: 1057 846 211
Število pripadnikov Specialne enote: 96 94 2
Število prebivalcev na policista: 287,02 352,16 1.551,66
Število policistov na 10.000 prebivalcev:
vsi policisti: 34,84 28,40 6,44
uniformirani policisti: 27,47 22,45 4,97
Število kriminalistov na 10.000 prebivalcev: 5,01 4,01 1,00
Povprečna starost: 43,6 44 42,7
Število zaposlenih z doktoratom oziroma magisterijem: 168 134 34
Število zaposlenih z univerzitetno oziroma visokošolsko izobrazbo: 2.387 1.799 588
Število zaposlenih z višjo izobrazbo: 1.467 1.137 330
Število zaposlenih s srednjo izobrazbo: 4.140 3.057 1.083
Število zaposlenih z nižjo izobrazbo (osnovnošolsko, poklicno): 264 54 210