Sorodne objave

 

Podatki o zaposlenih v Policiji na dan 30. 6. 2021

Podatki o zaposlenih v Policiji po spolu

skupaj moški  ženske
Število vseh zaposlenih: 8.266 6.093 2.173
uniformirani policisti: 5.638 4.653 985
       neuniformirani policisti: 1.557 1.247 310
       ostali delavci policije: 1.071 193 878
Število policistov: 7.195 5.900 1.295
Število kriminalistov: 1.003 799 204
Število pripadnikov Specialne enote: 95 93 2
Število prebivalcev na policista: 293,12 357,45 1.628,55
Število policistov na 10.000 prebivalcev:
vsi policisti: 34,12 27,98 6,14
uniformirani policisti: 26,82 22,06 4,67
Število kriminalistov na 10.000 prebivalcev: 4,76 3,79 0,97
Povprečna starost: 43,7 44 43
Število zaposlenih z doktoratom oziroma magisterijem: 173 134 39
Število zaposlenih z univerzitetno oziroma visokošolsko izobrazbo: 2.348 1.778 570
Število zaposlenih z višjo izobrazbo: 1.415 1.100 315
Število zaposlenih s srednjo izobrazbo: 4.065 3.022 1.043
Število zaposlenih z nižjo izobrazbo (osnovnošolsko, poklicno): 265 59 206