Sorodne objave

 

To je posebna pravica do odškodnine, ki jo po posebnem postopku priznava država žrtvam nasilnih naklepnih dejanj in njihovim svojcem.

Pomembno je, da ima upravičenec slovensko državljanstvo ali državljanstvo ene od držav članic Evropske unije in da je bilo nad žrtvijo storjeno nasilno naklepno dejanje. To dejanje se je zgodilo na slovenskem ozemlju ter je bilo kakor koli naznanjeno in obravnavano kot kaznivo dejanje.

slika gumba za takojšnji izhod s spletne straniKo žrtev na policiji naznani tako nasilno dejanje, lahko zahteva, da se ji izda potrdilo o zaznavi oziroma naznanitvi kaznivega dejanja. Policist v tako potrdilo vpiše osebne podatke žrtve, čas prijave, kratek opis dejanja, policijsko enoto, ki obravnava primer, in opravilno številko primera.

Upravičenec vloži zahtevo za priznanje odškodnine skupaj s potrdilom policije in drugimi dokazili pri Ministrstvu za pravosodje, Zupančičeva ulica 3, Ljubljana.
 

 Kam po informacije?

Več podrobnosti glede nadaljnjega postopka je dostopnih na spletnih straneh Ministrstva za pravosodje (Pravice žrtev kaznivih dejanj ) in na naslednjih povezavah:

Vloga je dostopna na portalu eUprava: Vloga za zahtevo odškodnine žrtvam kaznivih dejanj

Dodatne informacije in nasvete pa boste našli tudi na spletni strani: Nasilje v družini - informacije o postopku na policiji


Povezane vsebine

Nasilje v družini
Osebna varnost