Sorodne objave

 

Za zagotovitev reda in varnosti na smučiščih mora upravljavec smučišča zagotoviti nadzorno službo. Tako je neposredni nadzor nad ravnanjem smučarjev in drugih oseb na smučišču v okviru nadzorne službe v izvirni pristojnosti nadzornikov. Nadzornik je oseba, ki mora imeti vidne oznake in službeno izkaznico ter mora izpolnjevati z zakonom določene pogoje.

slika policista nadzornika pri preverjanju smučarja

Policija kot strokovna služba ima pooblastila, ki se nanašajo na:

  • ugotavljanje kršitev reda na smučiščih zaradi vožnje pod vplivom alkohola, prepovedanih drog ali psihoaktivnih zdravil in
  • obravnavanje nesreč na smučišču, v katerih se je nekdo hudo telesno poškodoval ali umrl. Policisti smo zadolženi tudi za obveščanje svojcev v primeru, da je smučar huje telesno poškodovan ali da je umrl, v primeru obravnave nesreče, če je poškodovani odpeljan v bolnišnico, pa poskrbimo za njegove stvari, ki morebiti ostanejo na smučišču.

Drugače pa policija tudi na smučiščih opravlja splošne naloge varovanja življenja in premoženja ljudi.

slika policista nadzornika, ki preverja udeleženca z alkotestom

Ugotavljanje stopnje alkohola pri smučarju je v izključni pristojnosti policista. Da se preveri stopnja alkohola pri smučarju, lahko policist smučarju odredi preizkus alkoholiziranosti.

Če policist ugotovi, da ima smučar v organizmu več alkohola, kot ga določa zakon, ali če smučar odkloni preizkus oziroma zapisnika ne podpiše, mu policist:

  • prepove nadaljnje smučanje in odvzame smučarsko vozovnico brez povračila ali
  • prepove nadaljnje smučanje in obvesti upravljavca smučišča, ki prekliče veljavnost vozovnice in zagotovi prepoved nakupa nove za ta dan,
  • izreče globo,
  • smučarju zagotovi povratek v dolino, če vozovnica to omogoča.

slika policista nadzornika, ki preverja smučarja