Za uspešno in varno delo policistk in policistov je zelo pomembno, da imajo za svoje delo na voljo tudi ustrezna sredstva. Ena od pomembnih dejavnosti v policiji je zato skrb za njihovo opremljenost, torej skrb za nabavo tehničnih in materialnih sredstev.

slika policistov pri svojih policijskih vozilih

V policiji skrbimo za redne nabave in vzdrževanje policijske opreme, vozil in delovnih sredstev.

V ta namen sledimo sodobnim trendom ter v sodelovanju z operativnimi enotami in službami notranjega ministrstva ves čas iščemo nove rešitve, ki bi odgovorile na potrebe "terena". Tako skrbimo za posodabljanje voznega parka, razvoj uniforme, primerno oborožitev ter nabavo napredne zaščitne in ostale opreme.

Povezane vsebine

Direktorat za logistiko in nabavo MNZ
Delovna področja