Sorodne objave

Kakovost in akreditacija 28. september 2020
Oddelek za daktiloskopijo 25. september 2020
 

Oddelek za kakovost in razvoj NFL je odgovoren za izvajanje, vzdrževanje in izboljševanje sistema vodenja. Oddelek sodeluje pri oblikovanju politike sistema vodenja ter pripravlja, vzdržuje in obvladuje dokumente sistema vodenja na nivoju NFL.

13 nfl

Skrbi za načrtovanje, organizacijo in izvedbo notranjih presoj ter izvedbo vodstvenega pregleda v laboratoriju. Na krovni ravni skrbi za izpolnjevanje ostalih zahtev standarda ISO 17025 in s tem za ohranjanje statusa NFL kot akreditiranega organa za dejavnosti, ki so navedene v prilogi k akreditacijski listini.

Oddelek je odgovoren za organizacijo in izvedbo usposabljanj osebja (razen usposabljanj za posamezna strokovna področja forenzičnih preiskav) in mednarodno sodelovanje. Nudi podporo ostalim oddelkom pri pridobivanju in izvedbi projektov.

Skrbi za evidenco preiskav DNK in evidenco oseb za izločitev ter upravlja z biometričnimi evidencami NFL. Skrbi tudi za vzpostavljanje mednarodnih povezav po Prümskem sklepu za evidence DNK in je nacionalna kontaktna točka za obveščanje o zaznanih napakah v aplikaciji PRUM.

Oddelek skrbi tudi za vzdrževanje in nadgradnje IT sistemov v laboratoriju, vključno z vzdrževanjem sistema AFIS na Oddelku za daktiloskopijo.