Sorodne objave

Zgodovina 4. januar 2016
Sektor splošne policije 21. november 2008
 

znakPPE

DSC 4543

Posebno policijsko enoto lahko ali za izvajanja nalog ali za usposabljanje aktivira generalni direktor policije oz. direktor policijske uprave.

DSC06506

PPE se lahko aktivira samo pod natančno določenimi pogoji, in sicer za opravljanje določenih, praviloma zahtevnejših nalog policije, ko je za izvedbo naloge potrebno usklajeno delovanje večjega števila policistov, ki nalogo izvajajo kot enota, pod enotnim vodstvom in s posebno opremo. Enoto se lahko aktivira tako za vnaprej načrtovane kot tudi za  nenačrtovane in nepredvidljive situacije, ki zahtevajo takojšnjo reakcijo in sklic enote za izvajanje nalog.

PPE se praviloma aktivira za izvajanje policijskih nalog pri:

  • vzdrževanju in vzpostavljanju javnega reda in miru na javnih zbiranjih ter ob drugih napovedanih ali nenapovedanih dogodkih (športne prireditve, demonstracije, protestni shodi …),
  • hujših nasilnih kaznivih dejanjih,
  • izvedbi varnostnih akcij ali poostrenih nadzorih s področja vzdrževanja javnega reda, varovanja državne meje in področja kaznivih dejanj,
  • naravnih, ekoloških in drugih nesreč (potresi, poplave, obsežnejše prometne, železniške, letalske in druge nesreče, izlitje nevarnih snovi, pojav radioaktivnega sevanja …),
  • drugih aktivnostih (obsežnejše iskalne akcije, blokade območja, asistence, hišne preiskave …).

IMG 3629

IMG 1546

 

Povezane vsebine

Dejavnost Posebne policijske enote

Varovanje javnih shodov in prireditev

Zagotavljanje splošne varnosti ljudi in premoženja