Sorodne objave

 

Področje zagotavljanja javnega reda in miru, varovanja življenja ter zagotavljanja osebne varnosti in varnosti premoženja ljudi je zagotovo eno naših najpomembnejših področij dela.

slika dveh policistov, ki pregledujeta osebne dokumente na vlaku

Sem spadajo zelo raznolike policijske naloge: vzdrževanje javnega reda in miru; nadzor nad izvajanjem predpisov o orožju in eksplozivih, javnem zbiranju in združevanju ljudi; nadzor nad prijavljanjem in odjavljanjem gostov ter izvajanjem predpisov o zasebnem varovanju in detektivski dejavnosti.

Splošno varnost ljudi in premoženja zagotavljamo tudi na letališčih, v pristaniščih in na kopališčih, morju in notranjih vodah, v gorah in na smučiščih ter na železnici.

V ta delokrog spada pravzaprav vse, kar ni neka policijska specialnost. Splošni policisti imamo tako najpogosteje opravka z vsemi tistimi kršitvami in deviantnimi dejanji iz vsakdanjega življenja, ki jih ljudje najpogosteje prijavljajo in so zanje najbolj moteči: s prekomernim hrupom, vpitjem in razgrajanjem, prepiranjem in pretepanjem, nedostojnim vedenjem, nasiljem, na primer v družinskem okolju, nošenjem nevarnih predmetov, vandalizmom, nepravilno uporabo pirotehnike idr.

Poleg tega na tem delovnem področju opravljamo še naloge v zvezi s samomori, nenadnimi smrtmi, delovnimi nesrečami, utopitvami, iskalnimi akcijami, pogrešanimi osebami, naravnimi in drugimi nesrečami, požari ter naloge za varstvo okolja in varnost jedrskih objektov. Asistenco omogočamo tudi drugim državnim organom in inšpekcijskim službam, zelo pogosto na primer sodelujemo z občinskimi redarstvi, in se povezujemo s kolegi iz tujih policij.

Več o tem delovnem področju v publikaciji Slovenska policija  

Povezane vsebine

Sektor splošne policije v Upravi uniformirane policije GPU

Posebna policijska enota (PPE)

Varovanje javnih shodov in prireditev

Uporaba službenih konj v policiji

Uporaba službenih psov v policiji

Prijava gostov policiji

Prijava javne prireditve ali shoda – dolžnosti organizatorjev

Iskanje pogrešanih oseb

Seznam najdenih stvari

Pomožna policija - odgovori na pogosta vprašanja

Preventivni nasveti - osebna varnost

Preventivni nasveti - varnost na dopustu, v gorah, ob vodi, na snegu ...