Sorodne objave

 

Leta 2021 je minilo že štiriindvajset let odkar poteka akcija policije "Skupaj proti kriminalu" in odkar je uvedena anonimna telefonska številka 080-1200V letu 2021 je na to številko klicalo 532 (544) občanov, katerih informacije so bile posredovane pristojnim UKP v nadaljnjo obravnavo. V primerjavi z letom 2020 je bilo v letu 2021 za 2,2 % oziroma 12 klicev manj.

Najpomembnejše ugotovitve o anonimnih klicih za leto 2021

  • Pri sprejemu anonimnega klica na številko 080-1200 so vodje in pomočniki vodje izmene OKC UPS GPU v 219 primerih (41,2 % vseh klicev) ugotovili, da je vsebina informacije takšna, da je potrebno takojšnje obveščanje pristojne policijske enote oziroma OKC PU.
  • V 213 primerih je bila na podlagi anonimnega klica izvedena takojšnja akcija ali raziskano kaznivo dejanje.
  • Občani so najpogosteje klicali za področje mamil, ostalih zadev, nasilja v družini, premoženjskih deliktov, orožja in pogrešanih oseb. Ta področja predstavljajo kar 80,2 % vseh klicev.
  • Primerjava števila klicev glede na krajevno pristojno policijsko upravo, na katero se posamezni klic nanaša, kaže, da je na prvem mestu PU Ljubljana, sledita ji PU Maribor in PU Celje. Skupaj so krajevno pristojne za 65,4 % vseh klicev.
  • Največ klicev je bilo v mesecu juniju (55 klicev), najmanj (30 klicev) v mesecu januarju, preostale mesece se je število klicev gibalo med 32 in 51 klicev na mesec (povprečno dobrih 44 klicev na mesec).


Anonimni klici v letih 2012 – 2021

AnonimniKlici2021 01

Število klicev po mesecih na anonimno telefonsko številko 080-1200 v letu 2021

AnonimniKlici2021 02

Anonimni klici po dnevih v letu 2021

AnonimniKlici2021 03

 Anonimni klici po urah preko dneva v letu 2021

AnonimniKlici2021 04

 Anonimni klici po vsebini v letu 2021

AnonimniKlici2021 05

Porazdelitev števila anonimnih klicev po policijskih upravah v letu 2021

AnonimniKlici2021 06