Sorodne objave

E-storitve 17. januar 2019
 

Leta 2023 je minilo že šestindvajset let odkar poteka akcija policije "Skupaj proti kriminalu" in odkar je uvedena anonimna telefonska številka 080-1200V letu 2023 je na to številko klicalo 453 (485) občanov, katerih informacije so bile posredovane pristojnim UKP v nadaljnjo obravnavo. V primerjavi z letom 2022 je bilo v letu 2023 za 6,6 % oziroma 32 klicev manj. V primerjavi z desetletnim povprečjem je bilo klicev v letu 2023 49 manj oziroma se je število klicev zmanjšalo za 9,7 %.

Najpomembnejše ugotovitve o anonimnih klicih za leto 2023

  • Pri sprejemu anonimnega klica na številko 080-1200 so vodje in pomočniki vodje izmene OKC UPS GPU v 237 primerih (52,3 % vseh klicev) ugotovili, da je vsebina informacije takšna, da je potrebno takojšnje obveščanje pristojne policijske enote oziroma OKC PU.
  • V 225 primerih je bila na podlagi anonimnega klica izvedena takojšnja akcija ali raziskano kaznivo dejanje.
  • Občani so najpogosteje klicali v zvezi s prepovedanimi drogami, ostalih zadev, nasilja v družini, premoženjskih deliktov in pogrešanih oseb. Ta področja predstavljajo slabih 88 % vseh klicev.
  • Primerjava števila klicev glede na krajevno pristojno policijsko upravo, na katero se posamezni klic nanaša, kaže, da je na prvem mestu PU Ljubljana, sledita ji PU Maribor in PU Celje. Skupaj so krajevno pristojne za 66,9 % vseh klicev.
  • Največ klicev je bilo v mesecu januarju (55 klicev), najmanj (29 klicev) v mesecu marcu in maju (30 klicev), preostale mesece se je število klicev gibalo med 34 in 47 klicev na mesec (povprečno dobrih 37 klicev na mesec).


Anonimni klici v letih 2014 – 2023 in desetletno povprečje

graf 1 - anonimni klici v obdobju 2014-2023

Število klicev po mesecih na anonimno telefonsko številko 080-1200 v letu 2023

graf 2 - število anonimnih klicev po mesecih

Anonimni klici po dnevih v letu 2023

graf 3 - število anonimnih klicev po dnevih

 Anonimni klici po urah preko dneva v letu 2023

graf 4 - število anonimnih klicev po urah preko dneva

 Anonimni klici po vsebini v letu 2023

graf 5 - število anonimnih klicev po vsebini

Porazdelitev števila anonimnih klicev po policijskih upravah v letu 2023

graf 6 - število anonimnih klicev po PU v odstotkih