Sorodne objave

E-storitve 17. januar 2019
 

Leta 2022 je minilo že petindvajset let odkar poteka akcija policije "Skupaj proti kriminalu" in odkar je uvedena anonimna telefonska številka 080-1200V letu 2022 je na to številko klicalo 485 (532) občanov, katerih informacije so bile posredovane pristojnim UKP v nadaljnjo obravnavo. V primerjavi z letom 2021 je bilo v letu 2022 za 8,8 % oziroma 47 klicev manj.

Najpomembnejše ugotovitve o anonimnih klicih za leto 2022

  • Pri sprejemu anonimnega klica na številko 080-1200 so vodje in pomočniki vodje izmene OKC UPS GPU v 227 primerih (46,8 % vseh klicev) ugotovili, da je vsebina informacije takšna, da je potrebno takojšnje obveščanje pristojne policijske enote oziroma OKC PU.
  • V 223 primerih je bila na podlagi anonimnega klica izvedena takojšnja akcija ali raziskano kaznivo dejanje.
  • Občani so najpogosteje klicali za področje mamil, ostalih zadev, nasilja v družini in premoženjskih deliktov. Ta področja predstavljajo dobrih 80 % vseh klicev.
  • Primerjava števila klicev glede na krajevno pristojno policijsko upravo, na katero se posamezni klic nanaša, kaže, da je na prvem mestu PU Ljubljana, sledita ji PU Maribor in PU Celje. Skupaj so krajevno pristojne za 67,3 % vseh klicev.
  • Največ klicev je bilo v mesecu septembru (51 klicev), najmanj (31 klicev) v mesecu aprilu, preostale mesece se je število klicev gibalo med 32 in 47 klicev na mesec (povprečno dobrih 40 klicev na mesec).


Anonimni klici v letih 2013 – 2022

AnonimniKlici2022 01

Število klicev po mesecih na anonimno telefonsko številko 080-1200 v letu 2022

AnonimniKlici2022 02

Anonimni klici po dnevih v letu 2022

AnonimniKlici2022 03

 Anonimni klici po urah preko dneva v letu 2022

AnonimniKlici2022 04

 Anonimni klici po vsebini v letu 2022

AnonimniKlici2022 05

Porazdelitev števila anonimnih klicev po policijskih upravah v letu 2022

AnonimniKlici2022 06