Sorodne objave

 

Leta 2020 je minilo že triindvajset let odkar poteka akcija policije "Skupaj proti kriminalu" in odkar je uvedena anonimna telefonska številka 080-1200. V letu 2020 je na to številko klicalo 544 (434) občanov, njihove informacije so bile posredovane pristojnim UKP v nadaljnjo obravnavo. V primerjavi z letom 2019 je bilo klicev za 25,3 % oziroma 110 klicev več.

Najpomembnejše ugotovitve o anonimnih klicih za leto 2020

  • Pri sprejemu anonimnega klica na številko 080-1200 so vodje in pomočniki vodje izmene OKC UPS GPU v 261 primerih (48,0 % vseh klicev) ugotovili, da je vsebina informacije takšna, da je potrebno takojšnje obveščanje pristojne policijske enote oziroma OKC PU.
  • V 253 primerih je bila na podlagi anonimnega klica izvedena takojšnja akcija ali raziskano kaznivo dejanje.
  • Občani so najpogosteje klicali za področje mamil, ostalih zadev, nasilja v družini, premoženjskih deliktov, pogrešanih oseb ter zoper življenje. Ta področja obsegajo kar 92,6 % vseh klicev.
  • Primerjava števila klicev glede na krajevno pristojno policijsko upravo, na katero se posamezni klic nanaša, kaže, da je na prvem mestu PU Ljubljana, sledita ji PU Maribor in PU Celje. Skupaj so krajevno pristojne za 64,0 % vseh klicev.
  • Največ klicev je bilo v mesecu septembru (62 klicev), najmanj (29 klicev) v mesecu juniju in novembru, preostale mesece se je število klicev gibalo med 32 in 61 klicev na mesec (povprečno dobrih 47 klicev na mesec).


Anonimni klici v letih 2011 – 2020

AnonimniKlici2020 01

Število klicev po mesecih na anonimno telefonsko številko 080-1200 v letu 2020

AnonimniKlici2020 02

Anonimni klici po dnevih v letu 2020

AnonimniKlici2020 03

 Anonimni klici po urah preko dneva v letu 2020

AnonimniKlici2020 04

 Anonimni klici po vsebini v letu 2020

AnonimniKlici2020 05

Porazdelitev števila anonimnih klicev po policijskih upravah v letu 2020

AnonimniKlici2020 06