Sorodne objave

 

Prilagodite hitrost in način smučanja svojem izkušnjam, telesni pripravljenosti, snežni podlagi, lastnostim in zasedenosti smučišča ter vremenskim razmeram. Če ne smučate, za hojo uporabljajte le rob smučišča.

risba deskarja na sneguSmučajmo previdno, odgovorno in skladno s pravili.

Ne precenjujmo svojega znanja in sposobnosti.

Pravočasno preverimo svojo smučarsko opremo.

Smučanje pod vplivom alkohola ali mamil je skrajno neodgovorno ravnanje in pomeni nevarnost za lastno


Pomagajte, če se zgodi nesreča!

Vsako sezono se na slovenskih smučiščih poškoduje skoraj 1.000 smučarjev, nekaj tudi smrtno. Dnevi, namenjeni sprostitvi, zabavi in športu, naj bodo res prijetni. Skrb za varnost je zato na prvem mestu. Za red in sožitje na smučišču smo odgovorni vsi.

Na smučiščih veljajo napisana in nenapisana pravila vedenja. Gneča na smučiščih zahteva samodisciplino in spoštovanje pravic vseh uporabnikov smučišča. Vodijo naj nas pazljivost, preudarnost, strpnost, odgovornost. Spoštujmo opozorila, odredbe in navodila nadzornikov, policistov in drugih oseb, ki skrbijo za varnost na smučišču.

Če se na smučišču zgodi nesreča, v kateri nihče ni telesno poškodovan ali pa se je kdo le lažje telesno poškodoval, mora na kraj nesreče priti nadzornik oziroma druga oseba upravljavca smučišča, če je o nesreči obveščen, pri čemer mora opraviti ogled kraja.

Če se zgodi nesreča, v kateri se je kdo huje telesno poškodoval ali umrl, bo ogled takšne nesreče opravila policija, prva dolžnost nadzornika, reševalca in drugih oseb pa je, da nudi prvo pomoč, pokliče reševalce, zavaruje in označi kraj nesreče.

Ob nesreči na smučišču morajo udeleženci nesreče nadzorniku oziroma policistu posredovati osebne podatke. Udeleženec nesreče, ki ni poškodovan, in očividec nesreče morata počakati na kraju nesreče do prihoda nadzornika ali policista, oziroma dokler ni končan ogled, razen če nadzornik ali policist, ki vodi ogled, ne odloči drugače. Udeleženec in očividec nesreče morata policistu oziroma nadzorniku in policistu posredovati svoje osebne podatke.
 

Prispevajte k varnosti na smučišču in o nesreči na smučišču takoj obvestite nadzornika, reševalca ali upravljavca smučišča.

Upoštevajte tudi 10 FIS pravil za smučanje.

 risba smučarja v smuku

Poznate znake na smučiščih?

Smučišča so opremljena z obvestilnimi in opozorilnimi znaki, ki morajo biti postavljeni na najbolj opaznih mestih.  

Neupoštevanje znakov je pogost vzrok najhujših nesreč.

Obvestilni znaki

Obvestilni znaki obveščajo predvsem o smeri in težavnostni stopnji smučarske proge:

Znaki z imenom kraja oziroma žičnice, kamor vodi smučarska pot Markacija za smučarsko progo in težavnostno stopnjo proge Sprememba smeri
Obvestilni znak za smer - Kanin markacija za smučarsko progo in težavnostno stopnjo proge - črna znak za spremembo smeri - črn
Obvestilni znak za smer Vogel - gondola markacija za smučarsko progo in težavnostno stopnjo proge - rdeča znak za spremembo smeri - rdeč
Obvestilni znak za smer Vitranc - sedežnica markacija za smučarsko progo in težavnostno stopnjo proge - modra znak za spremembo smeri - moder
Obvestilni znak za smer Brsnina - vlečnica markacija za smučarsko progo in težavnostno stopnjo proge - zelena znak za spremembo smeri - zelen


Opozorilni znaki

Opozorilni znaki smučarje opozarjajo na nevarna mesta in o vrsti nevarnosti:

opozorilni znak - ovinek opozorilni znak - zožitev proge opozorilni znak - križišče opozorilni znak - splošna nevarnost opozorilni znak - teptanje snega znak za prepoved - zapora proge opozorilni znak - nevarnost snežnih plazov
ovinek zožitev proge križišče splošna nevarnost delo s strojem za teptanje snega zapora smučarske proge nevarnost snežnih plazov


Ne smučajte med zaporo na smučišču.

Ne zadržujte se na ozkih ali nepreglednih delih smučišča.

Vozite tako, da ne ogrožate drugih.

Ne onesnažujte okolice.

Ne zadržujte se na smučišču, če ste uživali alkohol.

Zavarujte svoje premoženje

Zaklenite avtomobil.

Spravite dragocenosti na varno.

Osebne dokumente imejte vedno pri sebi.

Ne puščajte smuči nezavarovanih.Da bi lahko opisali svojo opremo, če vam jo bodo ukradli, si pred odhodom zapišite podatke o

smučeh:
znamka ....................................................................................
tip ............................................................................................
barva ........................................................................................
dolžina ......................................................................................
tovarniška številka ....................................................................

okovju:
znamka .......................................................................................
lastna oznaka .............................................................................

Zabeležite si tudi posebne znake svoje opreme (poškodbe, morebitna servisna popravila itd).
..................................................................................................

 

Povezane vsebine

Varnost na snegu
Varnost na dopustu, v gorah, ob vodi, na snegu