Sorodne objave

Predlogi predpisov 16. oktober 2008
Podzakonski predpisi 16. oktober 2008
 
2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA
2.i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov


Zbirka:

Mednarodne pogodbe

 1. Akt o nasledstvu Konvencije o preprečevanju ponarejanja denarja, Protokola h Konvenciji o preprečevanju ponarejanja denarja ter Neobveznega protokola h Konvenciji o preprečevanju ponarejanja denarja, sklenjenih v Ženevi 20. aprila 1929 (MNKPPD)
 2. Uredba o ratifikaciji Dogovora med Vlado Italijanske republike, Zvezno vlado Republike Avstrije in Vlado Republike Slovenije o sodelovanju v policijskem centru v Vratih - Megvarjah
 3. Uredba o ratifikaciji Dogovora med Vlado Republike Slovenije in Avstrijsko zvezno vlado o ureditvi skupnih službenih mest za opravljanje mejne kontrole
 4. Uredba o ratifikaciji Dogovora med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske k Sporazumu med Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko o mejni kontroli cestnega in železniškega prometa za izvajanje mejne kontrole v železniškem prometu
 5. Uredba o ratifikaciji Dogovora med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske o izvajanju Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko o mejni kontroli cestnega in železniškega prometa v cestnem prometu
 6. Uredba o ratifikaciji Dogovora o izvajanju Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske o ponovnem sprejemu oseb na skupni državni meji, ki nezakonito bivajo na ozemlju druge države
 7. Uredba o ratifikaciji Memoranduma med Vlado Republike Slovenije in Mednarodno organizacijo za migracije (MOM) o sodelovanju pri programu prostovoljnega vračanja migrantov
 8. Uredba o ratifikaciji memoranduma o sodelovanju med policijami Republike Slovenije in Italijanske republike
 9. Uredba o ratifikaciji Protokola med Ministrstvom za notranje zadeve Republike Slovenije in Ministrstvom za notranje zadeve Češke Republike o izvajanju Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Češke republike o prevzemu oseb na državni meji
 10. Uredba o ratifikaciji Protokola med Ministrstvom za notranje zadeve Republike Slovenije in Ministrom za notranje zadeve in administracijo Republike Poljske o izvajanju Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Poljske o vračanju in prevzemu oseb, ki nimajo dovoljenja za bivanje
 11. Uredba o ratifikaciji Protokola med Ministrstvom za notranje zadeve Republike Slovenije in Ministrstvom za notranje zadeve Republike Hrvaške o izvajanju sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o izročitvi in prevzemu oseb, katerih vstop ali prebivanje je nezakonito
 12. Uredba o ratifikaciji Protokola med Ministrstvom za notranje zadeve Republike Slovenije, Policijo, in Ministrstvom za notranje zadeve Republike Hrvaške, Ravnateljstvom policije, o izvajanju mešanega patruljiranja ob državni meji med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško
 13. Uredba o ratifikaciji Protokola med Ministrstvom za notranje zadeve Republike Slovenije, Policijo, in Ministrstvom za notranje zadeve Republike Hrvaške, Ravnateljstvom policije, o napotitvi uradnikov za zvezo
 14. Uredba o ratifikaciji Protokola med Ministrstvom za notranje zadeve Republike Slovenije, Policijo, in Ministrstvom za notranje zadeve Republike Hrvaške, Ravnateljstvom policije, o prehodu čez državno območje drugega pogodbenika zaradi opravljanja dela na lastnem državnem območju
 15. Uredba o ratifikaciji Protokola med Ministrstvom za notranje zadeve Republike Slovenije, Policijo in Ministrstvom za notranje zadeve Republike Hrvaške, Ravnateljstvom policije, o skupni kontaktni službi na mejnem prehodu Obrežje
 16. Uredba o ratifikaciji Protokola med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in Hercegovine o izvajanju Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in Hercegovine o sprejemu oseb, katerih bivanje je nezakonito
 17. Uredba o ratifikaciji protokola med Vlado Republike Slovenije in Vlado Črne gore o izvajanju Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Republiko Črno goro o ponovnem sprejemu oseb, ki prebivajo brez dovoljenja
 18. Uredba o ratifikaciji Protokola o izvajanju Sporazuma med Vlado Slovaške republike in Vlado Republike Slovenije o prevzemu oseb na državni meji
 19. Uredba o ratifikaciji Protokola za izvajanje Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Zvezno vlado Zvezne republike Jugoslavije o vračanju in ponovnem prevzemu oseb, ki ne izpolnjujejo pogojev za vstop ali bivanje na ozemlju druge države
 20. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Kraljevino Nizozemsko o statusu uradnika za zvezo pri Europolu
 21. Zakon o ratifikaciji Civilnopravne konvencije o korupciji (MCKK)
 22. Zakon o ratifikaciji Dodatnega protokola h Kazenskopravni konvenciji o korupciji (MDPKKK)
 23. Zakon o ratifikaciji Dogovora med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kanade o medsebojnem sodelovanju pri preprečevanju nezakonitega preseljevanja (BCAPNP)
 24. Zakon o ratifikaciji Dogovora med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Albanije o sodelovanju v boju proti terorizmu, ilegalnemu prometu z mamili in organiziranemu kriminalu (BALBT)
 25. Zakon o ratifikaciji Dogovora med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Makedonije o sodelovanju v boju proti terorizmu, ilegalnemu prometu z mamili in organiziranemu kriminalu (BMKBT)
 26. Zakon o ratifikaciji Dogovora med Vlado Republike Slovenije in Vlado Slovaške republike o sodelovanju v boju proti terorizmu, ilegalnemu prometu z mamili, psihotropnimi snovmi in prekurzorji ter organiziranemu kriminalu (BSKTMOK)
 27. Zakon o ratifikaciji Evropske konvencije o izročitvi, Dodatnega protokola k Evropski konvenciji o izročitvi in Drugega dodatnega protokola k Evropski konvenciji o izročitvi (MEKIDP)
 28. Zakon o ratifikaciji Evropske konvencije o zatiranju terorizma (MEKZT)
 29. Zakon o ratifikaciji Kazenskopravne konvencije o korupciji (MKKK)
 30. Zakon o ratifikaciji Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Vlado Italijanske republike o opravljanju železniškega prometa čez državno mejo (BITOŽP)
 31. Zakon o ratifikaciji Konvencije na podlagi člena K.3 Pogodbe o Evropski uniji o ustanovitvi Evropskega policijskega urada (Konvencija o Europolu) (MKEPU)
 32. Zakon o ratifikaciji Konvencije o kibernetski kriminaliteti in Dodatnega protokola h Konvenciji o kibernetski kriminaliteti, ki obravnava inkriminacijo rasističnih in ksenofobičnih dejanj, storjenih v informacijskih sistemih (MKKKDP)
 33. Zakon o ratifikaciji Konvencije o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah med državami članicami Evropske unije, ki jo je Svet pripravil na podlagi 34. člena Pogodbe o Evropski uniji (MKPPKZ)
 34. Zakon o ratifikaciji Konvencije o mirnem reševanju mednarodnih sporov (MKMRMS)
 35. Zakon o ratifikaciji Konvencije, pripravljene na podlagi člena K.3(2)(c) Pogodbe o Evropski uniji, o boju proti korupciji uradnikov Evropskih skupnosti ali uradnikov držav članic Evropske unije (MKKUES)
 36. Zakon o ratifikaciji Konvencije Sveta Evrope o integriranem pristopu k varnosti, varovanju in storitvam na nogometnih tekmah in drugih športnih prireditvah (MKPVNT)
 37. Zakon o ratifikaciji Konvencije Združenih narodov proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu (MZNMOK)
 38. Zakon o ratifikaciji Mednarodne konvencije o zatiranju financiranja terorizma (MMKZFT)
 39. Zakon o ratifikaciji Mednarodne konvencije o zatiranju terorističnih bombnih napadov (MKZTBN)
 40. Zakon o ratifikaciji Pogodbe med Kraljevino Belgijo, Zvezno republiko Nemčijo, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Velikim vojvodstvom Luksemburg, Kraljevino Nizozemsko in Republiko Avstrijo o poglobitvi čezmejnega sodelovanja, predvsem pri zatiranju terorizma, čezmejne kriminalitete in nezakonite migracije in Skupna izjava Kraljevine Belgije, Zvezne republike Nemčije, Kraljevine Španije, Francoske republike, Velikega vojvodstva Luksemburg, Kraljevine Nizozemske in Republike Avstrije k pogodbi z dne 27. 5. 2005 o poglobitvi čezmejnega sodelovanja, predvsem pri zatiranju terorizma, čezmejne kriminalitete in nezakonite migracije (MPZTK)
 41. Zakon o ratifikaciji Pogodbe med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o policijskem sodelovanju (BATPS)
 42. Zakon o ratifikaciji pogodbe o sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške v boju proti terorizmu, tihotapljenju in zlorabi mamil, kot tudi proti organiziranemu kriminalu (BHRTMOK)
 43. Zakon o ratifikaciji Protokola h Konvenciji o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah med državami članicami Evropske unije, ki jo je Svet pripravil na podlagi 34. člena Pogodbe o Evropski uniji (MPKPPK)
 44. Zakon o ratifikaciji Protokola o nedovoljeni proizvodnji strelnega orožja, njegovih sestavnih delov in streliva ter trgovini z njimi, ki dopolnjuje Konvencijo Združenih narodov proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu (MPNOMOK)
 45. Zakon o ratifikaciji Protokola proti tihotapljenju migrantov po kopnem, morju in zraku, ki dopolnjuje Konvencijo Združenih narodov proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu (MPTMOK)
 46. Zakon o ratifikaciji Protokola, s katerim se spreminja Evropska konvencija o zatiranju terorizma (MPEKZT)
 47. Zakon o ratifikaciji Protokola za preprečevanje, zatiranje in kaznovanje trgovine z ljudmi, zlasti ženskami in otroki, ki dopolnjuje Konvencijo Združenih narodov proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu (MPTLMOK)
 48. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o enostavnejšem opravljanju mejne kontrole v železniškem in cestnem prometu (BATMKP)
 49. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o obmejnem prometu in sodelovanju (BHROPS)
 50. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko o čezmejnem policijskem sodelovanju organov za zatiranje kriminalitete (BHUČPS)
 51. Zakon o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko o medsebojni ureditvi mednarodnega cestnega potniškega in tovornega prevoza, s protokolom o izvajanju sporazuma (BHUCPTP)
 52. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko o mejni kontroli cestnega in železniškega prometa (BHUMKP)
 53. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Švicarsko konfederacijo o sodelovanju v boju proti kriminalu in Protokola med Vlado Republike Slovenije in Zveznim svetom Švicarske konfederacije o napotitvi uradnikov za zvezo (BCHBPK)
 54. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in Hercegovine o policijskem sodelovanju (BBHPS)
 55. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Švicarskim zveznim svetom o ponovnem sprejemu oseb, ki prebivajo nedovoljeno in Protokola o izvajanju Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Švicarskim zveznim svetom o ponovnem sprejemu oseb, ki prebivajo nedovoljeno (BCHPSO)
 56. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Češke republike o sodelovanju pri zatiranju nedovoljenega prometa z mamili in psihotropnimi snovmi ter proti organiziranemu kriminalu in v boju proti terorizmu (BCZZPM)
 57. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Helenske republike o sodelovanju v boju proti kriminalu, še posebej proti terorizmu, nezakoniti trgovini s prepovedanimi drogami in organiziranemu kriminalu (BGRBKT)
 58. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Italijanske republike o čezmejnem policijskem sodelovanju (BITČPS)
 59. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Belgije o policijskem sodelovanju (BBEPS)
 60. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Danske o ponovnem sprejemu državljanov ene od obeh držav in tujcev, ki nezakonito bivajo na ozemlju druge države (BDKPSD)
 61. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Švedske o sodelovanju v boju proti organiziranemu kriminalu, nezakoniti trgovini s prepovedanimi drogami in predhodnimi sestavinami, terorizmu in drugim hujšim kaznivim dejanjem (BSEBOK)
 62. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Malte o sodelovanju v boju proti organiziranemu kriminalu, nezakoniti trgovini s prepovedanimi drogami, psihotropnimi snovmi in predhodnimi sestavinami, terorizmu in drugim hujšim kaznivim dejanjem (BMTOK)
 63. Zakon o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Avstrije o prevzemu oseb na skupni meji in dogovora za izvajanje sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Avstrije o prevzemu oseb na skupni meji (BATPOSM)
 64. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Bolgarije o ponovnem sprejemu oseb (BBOPSO)
 65. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Bolgarije o sodelovanju v boju proti organiziranemu kriminalu, nezakoniti trgovini s prepovedanimi drogami, psihotropnimi snovmi in predhodnimi sestavinami, terorizmu in drugim hujšim kaznivim dejanjem (BBOBOK)
 66. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Ciper o sodelovanju v boju proti terorizmu, nezakoniti trgovini s prepovedanimi drogami in organiziranemu kriminalu (BCYBTDK)
 67. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Črne gore o sodelovanju v boju proti organiziranemu kriminalu, trgovini z ljudmi in ilegalnim migracijam, nezakoniti trgovini s prepovedanimi drogami in predhodnimi sestavinami, terorizmu in drugim kaznivim dejanjem (BMNBOK)
 68. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Estonije o ponovnem sprejemu oseb (BEEPSO)
 69. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Estonije o sodelovanju v boju proti organiziranemu kriminalu, nezakoniti trgovini s prepovedanimi drogami, psihotropnimi snovmi in predhodnimi sestavinami in terorizmu (BEEBOK)
 70. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Estonije o vzajemni odpravi vizumov (BEEVOV)
 71. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Francije o prevzemu oseb, katerih vstop ali bivanje sta v nasprotju z veljavnimi predpisi (BFRPO)
 72. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Grčije o prevzemu oseb, katerih vstop in bivanje sta v nasprotju z veljavnimi predpisi (BGRPO)
 73. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o čezmejnem policijskem sodelovanju (BHRPS)
 74. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o enostavnejšem opravljanju mejne kontrole v cestnem in železniškem prometu (BHREMK)
 75. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o izročitvi in prevzemu oseb, katerih vstop ali prebivanje je nezakonito (BHRIPO)
 76. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o opravljanju železniškega prometa čez državno mejo (BHROŽP)
 77. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Italije o prevzemu oseb na državni meji (BITPODM)
 78. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Latvije o ponovnem sprejemu oseb (BLAPSO)
 79. Zakon o ratifikacji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Latvije o sodelovanju v boju proti terorizmu, organiziranemu kriminalu, nedovoljenemu prometu s prepovedanimi drogami, psihotropnimi snovmi in predhodnimi sestavinami ter drugim hujšim kaznivim dejanjem (BLABTO)
 80. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Litve o ponovnem sprejemu oseb, katerih vstop v državo ali bivanje v njej sta v nasprotju z veljavnimi predpisi države (BLIPSO)
 81. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Makedonije o ponovnem sprejemu oseb, katerih vstop v državo in/ali bivanje v njej sta v nasprotju z notranjim pravom (BMKPSO)
 82. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Poljske o sodelovanju v boju proti terorizmu, organiziranemu kriminalu ter ilegalnemu prometu z mamili, psihotropnimi snovmi in prekurzorji (BPLBT)
 83. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Turčije o sodelovanju v boju proti organiziranemu kriminalu, nezakoniti trgovini s prepovedanimi drogami, mednarodnemu terorizmu in drugim hujšim kaznivim dejanjem (BTUBOK)
 84. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Romunije o ponovnem sprejemu oseb, ki so nezakonito vstopile in/ali nezakonito bivajo na ozemlju njunih držav (BROPSO)
 85. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Romunije o sodelovanju v boju proti organiziranemu kriminalu, nedovoljenemu prometu z mamili, psihotropnimi snovmi in prekurzorji, terorizmu in drugim hujšim kaznivim dejanjem (BROBOK)
 86. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o sodelovanju v boju proti organizirani kriminaliteti, nedovoljenemu prometu z mamili, terorizmu in drugim oblikam kriminalitete (BRUBOK)
 87. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Slovaške republike o prevzemanju oseb na državni meji (BSKPO)
 88. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Zvezne republike Nemčije o sodelovanju pri zatiranju hujših kaznivih dejanj (BDEZKD)
 89. Zakon o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Zveznim svetom Švicarske konfederacije o ukinitvi vizumov (BCHUV)
 90. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Zvezno vlado Zvezne republike Jugoslavije o sodelovanju v boju proti organiziranemu kriminalu, nezakoniti trgovini z mamili, psihotropnimi snovmi in predhodnimi sestavinami, terorizmu in drugim hujšim kaznivim dejanjem (BYUBOK)
 91. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Zvezno vlado Zvezne republike Jugoslavije o vračanju in ponovnem sprejemu oseb, ki ne izpolnjujejo pogojev za vstop na ozemlje druge države ali bivanje na njem (BYUSO)
 92. Zakon o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije na eni in vladami Kraljevine Belgije, Velikega vojvodstva Luksemburg in Kraljevine Nizozemske na drugi strani o prevzemu oseb, katerih vstop oziroma bivanje sta v nasprotju z obstoječimi predpisi (MSBXPO)
 93. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije, Vlado Republike Avstrije in Vlado Republike Madžarske o delovanju Centra za sodelovanje varnostnih organov Dolga vas (MSAHCVO)
 94. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o nedovoljenem prometu po morju za izvajanje 17. člena Konvencije Združenih narodov zoper nezakonit promet mamil in psihotropnih snovi (MSNPZN)
 95. Zakon o ratifikaciji sporazuma o sodelovanju med ministrstvom za notranje zadeve Republike Slovenije in ministrstvom za notranje zadeve Republike Italije v boju proti nezakonitemu trgovanju z opojnimi in psihotropnimi snovmi ter proti organiziranemu kriminalu in zapisnika o srečanju med ministrstvom za notranje zadeve Republike Slovenije in ministrstvom za notranje zadeve Republike Italije o izmenjavi računalniško obdelanih informacij, ki se nanašajo na nezakonito trgovanje z opojnimi in psihotropnimi snovmi po balkanski poti in v Mediteranu (BITTMOK)
 96. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Mednarodno organizacijo za migracije (MSMOM)
 97. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju na področju notranje varnosti med Vlado Republike Slovenije in Vlado Francoske republike (BFRNV)
 98. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju za preprečevanje čezmejnega kriminala in boj proti njemu (MSPČK)