Sorodne objave

 


V letu 2022 je bilo na telefonskih centralah Policijskih uprav zabeleženo 509.564 klicev na interventno številko 113. Interventnih dogodkov, torej takšnih, ki zahtevajo prihod policije na kraj dogodka, je bilo 203.205, od tega nujnih interventnih dogodkov 5.347 ali 2,6 % vseh interventnih dogodkov.

Med nujne dogodke sodijo vsi zapisi iz dnevnika dogodkov OKC PU, ki se nanašajo na dogodek, ko:

  • je neposredno ogroženo življenje,
  • se uporablja nasilje oziroma smo ob sprejemu klica ocenili, da gre za resno grožnjo,
  • je napaden policist oziroma potrebuje pomoč,
  • so naznanjena pripravljalna dejanja za izvršitev kaznivega dejanja oziroma se kaznivo dejanje že izvršuje in bi storilec kaznivega dejanja lahko pobegnil,
  • se je zgodila prometna nesreča s hudimi telesnimi poškodbami ali prometna nesreča, ki ogroža varnost drugih udeležencev v prometu in vodja izmene presodi, da dogodek zahteva takojšno policijsko intervencijo.


Število telefonskih klicev in interventnih dogodkov na interventno številko policije 113 po posameznih operativno-komunikacijskih centrih policijskih uprav v letu 2022

Policijska uprava Interventni dogodki
Ostali klici SKUPAJ
Celje 25.525 41.509 67.034
Koper 20.732 31.813 52.545
Kranj 16.161 20.182 36.343
Ljubljana 64.779 91.446 156.225
Maribor 32.984 50.352 83.336
Murska Sobota 12.984 15.579 28.563
Nova Gorica 9.991 22.966 32.957
Novo mesto 20.049 32.512 52.561
SKUPAJ 203.205 306.359 509.564
Delež klicev 39,9% 60,1% 100%


Vendar občani na številko 113 ne pokličejo samo takrat, ko potrebujejo policijsko intervencijo. Interventno številko policije 113 zavrtijo tudi v primerih, ko potrebujejo le neko splošno informacijo (na primer, kakšne so razmere na cestah ali na mejnih prehodih, za katere države potrebujejo vstopno vizo in podobno) ali pa gre celo za provokacijo. To so za policijo tako imenovani "prazni klici". V primeru teh klicev policija opravlja še preventivno in storitveno dejavnost. Tudi tuja raziskava je pokazala, da na čisto policijsko dejavnost odpade le 20 % policijskega dela, ostalih 80 % pa v tako imenovano storitveno dejavnost.


Struktura klicev na interventno številko policije 113

klici2022 1

Delež interventnih dogodkov v primerjavi z vsemi klici se v desetletnem obdobju giblje od 35,1% do 39,9%. Iz teh številk izhaja, da približno dve tretjini občanov kliče policijo zaradi raznih informacij in nasvetov, nekaj je tudi pomot in provokacij. Lahko rečemo, da operativno-komunikacijski centri posredno opravljajo tudi preventivno policijsko delo, kar pomeni, da posredujejo koristen nasvet klicateljem ali pa jih odvrnejo od katerega od negativnih dejanj.


Delež zapisov v Dnevnik dogodkov OKC (DDOKC) med posameznimi PU v letu 2022

Slovenija 2022

Povprečni čas zvonjenja

Leta 2019 smo namesto reakcijskega časa za vse interventne dogodke začeli meriti povprečni čas zvonjenja na interventni številki 113. Čas se meri od trenutka, ko na sprejemnem mestu prične zvoniti telefon do trenutka, ko je klic sprejet. V letu 2022 je bil povprečni čas zvonjenja 7,1 sekund.

klici2022 2

Sprejeti klici v prvih dvanajstih sekundah

Poleg povprečnega časa zvonjenja smo leta 2019 pričeli meriti tudi odstotek klicev, ki so bili na delovnih mestih za sprejem klicev na interventno številko 113 sprejeti v prvih dvanajstih sekundah. V letu 2022 je bil odstotek takih klicev 88,2 %.

klici2022 3

Število interventnih dogodkov na interventno številko policije 113 v letih 2013 - 2022

klici2022 4

Primerjava rasti števila vseh klicev na interventno številko policije 113 in interventnih dogodkov v letih 2013 – 2022

klici2022 5

Reakcijski čas policijskih sil

Reakcijski čas je čas od občanovega klica na interventno številko policije 113, ki ga sprejme policist operativno-komunikacijskega centra policijske uprave, do prihoda policijske patrulje, kriminalistične ogledne skupine oziroma druge pristojne službe na kraj interventnega dogodka, dejanja ali pojava. Hitrost ukrepanja policije je povezana tudi s časom, ki ga porabi policijska patrulja, da pride na kraj interventnega dogodka. Operativno-komunikacijski center regijske policijske uprave lahko s svojim delom vpliva na skrajšanje časa od sprejema telefonskega klica na interventno številko policije 113 do napotitve patrulje na kraj dogodka.

Povprečni reakcijski čas policije v letu 2022, za celotno območje Slovenije, znaša za nujne interventne dogodke 12 minut 11 sekund.


Reakcijski časi po posameznih operativno-komunikacijskih centrih regijske policijske uprave za nujne interventne dogodke v primerjavi s preteklim letom

klici2022 6

Reakcijski časi za nujne interventne dogodke po posameznih operativno-komunikacijskih centrih regijskih policijskih uprav za obdobje zadnjih deset let

klici2022 7