Sorodne objave

 

ETIAS, evropski sistem za potovalne informacije in odobritve

SL Financira Evropska unija logoPotovalna odobritev ETIAS (ang. ETIAS - European Travel Information and Authorisation System) bo od sredine leta 2025 nov pogoj za vstop v večino evropskih držav. Veljal bo za državljane približno 60 držav, ki so oproščene vizumske obveznosti. Podobne potovalne odobritve trenutno izdajajo ZDA, Kanada in Avstralija ter druge države.

Etias

Nov vstopni pogoj bo začel veljati od sredine leta 2025

Pravila za potovanja brez vizumov v Evropo se bodo prihodnje leto spremenila. Predvidoma od leta 2025 bodo morali potniki iz več kot 60 držav zaprositi za potovalno odobritev ETIAS.

Kje in kako boste lahko zaprosili za odobritev ETIAS?

Postopek vložitve prošnje bo hiter in enostaven, cena pa bo 7 evrov.

Vloge bo treba predložiti prek uradnega spletnega mesta ETIAS

Potovalna odobritev ETIAS bo omogočala kratkoročno bivanje v 30 evropskih državah

Potovalna odobritev ETIAS bo namenjena kratkoročnemu bivanju. Potnikom, ki so oproščeni vizumske obveznosti, bo omogočila bivanje v 30 evropskih državah, ki ne presega 90 dni v katerem koli 180-dnevnem obdobju.

Odobritev bo veljala tri leta oziroma do morebitnega poteka veljavnosti potnega lista, uporabljenega ob vložitvi prošnje.

Kdo bo moral zaprositi za potovalno odobritev in katere evropske države jo bodo zahtevale?

Letalski, ladijski in avtobusni prevozniki bodo morali pred vkrcanjem pri potnikih preveriti, ali imajo veljavno potovalno odobritev ETIAS.

Preberite, katere evropske države bodo zahtevale to potovalno odobritev, kdo bo moral zaprositi zanjo in kdo bo izvzet: Seznam držav, ki zahtevajo ETIAS (v angleškem jeziku)

Kdo bo potreboval potovalno odobritev ETIAS? Za potovalno odobritev ETIAS bodo morali zaprositi državljani naslednjih držav, ki so sicer oproščene vizumske obveznosti: Seznam držav, državljani katerih potrebujejo potovalno odobritev ETIAS (v angleškem jeziku)  

Pozor, ETIAS ni vizum!

Potovalna odobritev ETIAS potnikom omogoča le vstop in kratkoročno bivanje na ozemlju evropskih držav, ki zahtevajo ETIAS. Ne daje pa pravice do študija za daljše časovno obdobje ali dela v teh državah. Državljani iz vizumske obveznosti oproščenih držav, ki nameravajo v evropski državi, ki zahteva ETIAS, ostati dlje časa, bodo verjetno potrebovali dolgoročni vizum.

Potniki, ki že imajo veljavni vizum, ne potrebujejo potovalne odobritve ETIAS.

Etias logoZakaj ETIAS?

Namen sistema ETIAS je ohranjati visoko raven notranje varnosti Evropske unije, obenem pa zagotavljati nemoteno prehajanje meja.

Ali potniki predstavljajo tveganje za varnost, javno zdravje ali nezakonito priseljevanje, evropski mejni organi trenutno preverjajo šele takrat, ko so potniki že prispeli na mejo. Sistem ETIAS pa bo omogočil, da se preverjanje opravi, še preden se potniki odpravijo na pot, kar jim bo olajšalo potovanje.

Etias official websiteObstaja samo eno uradno spletno mesto ETIAS

Obstaja le eno uradno spletno mesto sistema ETIAS. Na tem spletnem mestu so trenutno na voljo informacije za potnike o postopku prijave, pritožbah in drugih pomembnih temah. Ko bo sistem ETIAS začel delovati, bo treba vloge za potovalno odobritev predložiti prek spletnega mesta.

Pazite se prevarantov!

Trenutno je na spletu vsaj okoli dvajset neuradnih spletnih mest ETIAS, na katerih so na voljo informacije o pravilih in pogojih, povezanih s sistemom ETIAS.

Čeprav uredba o ETIAS komercialnim posrednikom omogoča, da v imenu drugih vložijo prošnjo za ETIAS, obstaja tveganje v povezavi s spletnimi mesti tretjih oseb. Nekatera od teh spletnih mest upravljajo resnični komercialni posredniki, na drugih pa lahko gostujejo ljudje z dvomljivimi nameni. To so lahko prevaranti, ki se bodo poskušali finančno okoristiti na račun prosilcev za ETIAS ter lahko zlorabijo osebne podatke in podatke o kreditnih karticah prosilcev. Potniki bodo imeli možnost prijaviti zlorabo na uradnem spletnem mestu ETIAS.

Več informacij o novi evropski potovalni odobritvi na uradnem spletnem mestu ETIAS, ki je že aktivno: www.europa.eu/etias

SL Financira Evropska unija logoAktivnosti ETIAS so financirane iz Inštrumenta za finančno podporo za upravljanje meja in vizumsko politiko v okviru Sklada za integrirano upravljanje meja v programskem obdobju 2021–2027. Več o tem: Skladi EU s področja notranjih zadev