Sorodne objave

 

Z Zakonom o organiziranosti in delu v policiji (ZODPol) so določene naloge policije, ki se nanašajo predvsem na varovanje življenja, osebne varnosti in premoženja ljudi. Ob izvajanju nalog s področja kriminalitete, varnosti cestnega prometa, zagotavljanja javnega reda in miru ter varovanja državne meje se v policiji srečujemo z mnogimi problemi. Zato se dogaja, da rezultati in uspehi našega dela niso vedno na pričakovani ravni. Na slehernem področju našega dela analitično ugotavljamo vzroke neuspešnosti in pri tem ugotavljamo, da je skrb za varnost vse prevečkrat prepuščena le policiji. Zaradi pomanjkanja informacij pogosto ne moremo (pravočasno) reagirati na pojave in dejanja, ki vznemirjajo in motijo državljane. 

skupaj

Zakaj ne bi tudi sami postali soustvarjalec ugodnih varnostnih razmer?

Želimo si zagotoviti visoko stopnjo varnosti. Ker pa je varnost naša skupna dobrina, si našega dela ne predstavljamo brez pomoči in sodelovanja državljanov. Skupaj bi lahko mnogo več storili predvsem na preventivnem področju, kjer bi na različne načine preprečevali deviantne pojave in dejanja.

Od sprejema Zakona o lokalni skupnosti in Zakona o organiziranosti in delu v policiji naprej ni več formalnih ovir za takšno sodelovanje.

Zakaj si želimo partnerskega sodelovanja?

V našem življenjskem in delovnem okolju je prisotnih mnogo negativnih dejavnikov, ki zmanjšujejo občutek varnosti in vplivajo na stopnjo varnostnih razmer. Številni so tudi drobni, vendar za določeno okolje zelo moteči pojavi, ki tako ali drugače vplivajo na vaše zdravje, osebno varnost in varnost premoženja.

Policija sicer skrbi za izboljšanje varnostnih razmer in si prizadeva doseči visoko stopnjo varnosti, vendar si pri tem želi tesnega sodelovanja tudi z vaše strani, predvsem na preventivnem področju. Po vsem svetu namreč spoznavajo, da je preprečevanje prava alternativa represiji.

S skupnimi močmi poskušajmo torej zmanjšati število deviantnih dejanj in pojavov, skupaj naredimo vse, da do takšnih dejanj in pojavov sploh ne bo prihajalo.

Zagotovite si vpliv na odločanje o varnostni problematiki na območju, kjer prebivate ali delate. Kako?

Na podlagi 35. člena Zakona o organiziranosti in delu v policiji območne policijske postaje in policijske uprave v okviru svojih pristojnosti sodelujejo z organi lokalnih skupnosti na področjih, ki se nanašajo na izboljšanje varnosti v lokalni skupnosti.

Možnost samoorganiziranja imajo tudi drugi organi, organizacije in institucije, katerih dejavnost je usmerjena k zagotavljanju večje varnosti. V ta namen se lahko sporazumno ustanovijo sveti, sosveti, komisije ali druge dogovorjene oblike partnerskega sodelovanja.

Partnersko obliko sodelovanja je mogoče vzpostaviti za območja vseh lokalnih skupnosti, od stanovanjskih sosesk, mestnih četrti, krajevnih skupnosti pa do občin. Takšno obliko sodelovanja je mogoče vzpostaviti tudi pri vseh organih, organizacijah in ustanovah, ki prispevajo k zagotavljanju večje varnosti in vzpodbujajo varnostno samoorganiziranje prebivalcev.

Vloga policije v varnostnih sosvetih

  • Komandirji policijskih postaj, njihovi pomočniki, predvsem pa vodje policijskih okolišev vam bodo strokovno pomagali, svetovali in vam priporočili različne aktivnosti za izboljšanje varnostnih razmer.
  • Prisluhnili bomo željam in pobudam državljanov za izboljšanje varnosti.
  • Pripravljeni bomo sprejemati kritike. Odgovorili bomo na vsako vprašanje, ki se tiče varnosti.
  • V okviru zakonskih pooblastil bomo pristopili k razreševanju konkretnih problemov.
  • Seznanjali vas bomo z varnostnimi razmerami in oblikami deviantnih dejanj in pojavov.

Kot enakovreden partner v varnostnem sosvetu vam želimo prisluhniti in pomagati, storiti torej vse za izboljšanje varnosti. Ni razlogov, da si ne bi zaupali, in ni razlogov, da ne bi skupaj in za vse nas zagotovili še večje varnosti in s tem izboljšali kakovosti življenja.

Ali vas zanima, če je v vaši lokalni skupnosti takšen varnostni sosvet že ustanovljen?

V Sloveniji je ustanovljenih že skoraj 200 varnostnih sosvetov, največ jih je na območju Ljubljane in Maribora. Zato je možno, da je v okolju, kjer prebivate ali delate, tovrstna oblika sodelovanja že vzpostavljena. Pokažite interes za sodelovanje na področju zagotavljanja varnosti in se vključite v aktivnosti varnostnih sosvetov ali pa jim vsaj sporočite svoje želje, pobude in predloge za izboljšanje varnosti.

Seznam varnostnih sosvetov v Sloveniji boste našli na spletni strani: Varnostni sosveti

Povezane vsebine

Policijsko delo v skupnosti, preventivna dejavnost