8.apr.2020

Kratek statistični pregled dogajanj v zadnjih 24. urah

V zadnjih 24 urah je bilo na interventno številko policije 113 sprejetih 1465 klicev. Takojšnje intervencije je bilo deležnih 505 dogodkov, med katerimi je bilo tudi 52 prometnih nesreč, 96 kršitev javnega reda in miru ter 73 kaznivih dejanj. V 46 prometnih nesrečah je nastala gmotna škoda, v štirih nesrečah so se udeleženci lahko telesno poškodovali, v dveh pa huje. Zaradi kršitev cestno-prometnih predpisov je bilo zaseženih 10 vozil. Na področju kršitev javnega reda in miru je bilo opravljenih 78 intervencij na javnih krajih in 18 v zasebnih prostorih. Pridržani so bili štirje kršitelji. Med kaznivimi dejanji je bilo 34 tatvin, 21 vlomov, devet poškodovanj tuje stvari, štiri nasilja v družini in po eno kaznivo dejanje povzročitve telesne poškodbe, ropa, drzne tatvine, grožnje ter preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi. Ukrep prepoved približevanja je bil izrečen eni osebi.

Več

7.apr.2020

Kratek statistični pregled dogajanj zadnjih 24 ur

V preteklih 24 urah smo na telefonsko številko policije 113 prejeli 1538 klicev, med njimi 13 nujnih. Med 472 interventnimi dogodki, v katerih je bilo potrebno naše posredovanje, smo med drugim obravnavali 52 kaznivih dejanj, 93 kršitev JRM in 56 prometnih  nesreč. Med kaznivimi dejanji smo zabeležili 23 vlomov, 16 tatvin, 7 poškodovanj tuje stvari, 3 grožnje ter po 1 dejanje nasilja v družini, povzročitev telesne poškodbe in ponarejanje denarja. Da bi zaščitili žrtve nasilja v družini smo 1 osebi  izrekli ukrep prepovedi približevanja. Zaradi kršitev JRM smo 68 krat posredovali na javnem kraju in 25 krat v zasebnih prostorih. Pridržali smo 1 kršitelja, ki je kljub opozorilu nadaljeval s prekrškom.         V 51 prometnih nesrečah je nastala le materialna škoda, v preostalih 5 so se 4 osebe lažje telesno poškodovale in 1 huje. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola smo pridržali 1 voznika in zaradi storitev hujših prekrškov v cestnem prometu 6 voznikom zasegli vozila.

Več

6.apr.2020

Stanje prometne varnosti 2020

V preteklem tednu na slovenskih ni bilo smrtnih prometnih nesreč. Letos so slovenske ceste terjale 16 smrtnih žrtev, v enakem obdobju preteklega leta pa 26 smrtnih žrtev.

Več

6.apr.2020

Kratek statistični pregled dogajanj zadnjih 24 ur

V preteklih 24 urah smo na interventno številko policije »113« sprejeli 1246 klicev. Med 452 interventnimi klici, ki so zahtevali posredovanje policistov smo obravnavali 30 prometnih nesreč, 94 kršitev javnega reda in miru ter 46 kaznivih dejanj. Na področju prometne varnosti sta se zgodili 2 nesreči s hudimi telesnimi poškodbami in 1 nesreča z lahkimi telesnimi poškodbami. V preostalih 27 nesrečah pa je nastala zgolj materialna škoda. Zaradi hujših kršitev cestno prometnih predpisov smo kršiteljem zasegli 3 vozila. Na področju kršitev javnega reda in miru smo opravili 72 intervencij na javnih krajih in 22 v zasebnih prostorih, kjer smo izrekli 1 ukrep prepovedi približevanja. Med kaznivimi dejanji je bilo 12 tatvin, 23 vlomov, 5 poškodovanj tuje stvari, 2 grožnji, 2 povzročitvi telesnih poškodb in 2 nasilja v družini.

Več

5.apr.2020

Kratek statistični pregled dogajanj zadnjih 24 ur

V zadnjih 24 urah je bilo na interventni številki policije »113« sprejetih 1677 klicev. Med 534 interventnimi dogodki, smo policisti med drugim obravnavali 28 prometnih nesreč, 151 kršitev javnega reda in miru ter 62 kaznivih dejanj. Med kaznivimi dejanji smo zabeležili 25 tatvin, 16 vlomov, 12 poškodovanj tuje stvari, 4 grožnje, 3 kazniva dejanja nasilja v družini in 2 povzročitvi telesnih poškodb. Zaradi kršitev javnega reda in miru smo opravili 124 intervencij na javnem kraju, 27 pa v zasebnih prostorih. Pridržali smo 2 kršitelja na območju policijskih uprav Maribor in Novo mesto. Da bi zaščitili žrtve nasilja v družini smo osebi, na območju policijske uprave Celje, izrekli ukrep prepovedi približevanja. Zaradi storitve hujših prekrškov v cestnem prometu smo 5 voznikom zasegli vozila, zaradi vožnje pod vplivom alkohola pa smo pridržali 2 voznika na območju policijskih uprav Celje in Novo mesto. V 23 prometnih nesrečah je nastala le premoženjska škoda, v 4 nesrečah so bili udeleženci lažje, v 1 nesreči pa huje telesno poškodovani.

Več

4.apr.2020

Kratek statistični pregled dogajanj v zadnjih 24 urah

V zadnjih 24 urah je bilo na interventni številki policije »113« sprejetih 1787 klicev. Med 580 interventnimi dogodki, smo policisti med drugim obravnavali 41 prometnih nesreč, 174 kršitev javnega reda in miru ter 52 kaznivih dejanj. Med kaznivimi dejanji smo zabeležili 14 tatvin, 13 vlomov, 12 poškodovanj tuje stvari, 6 nasilij v družini, po 2 kaznivi dejanji v zvezi s prepovednimi drogami in povzročitvi telesnih poškodb, ter po 1 preprečitev uradnega dejanja ali maščevanje uradni osebi, ponarejanje denarja in grožnjo. Zaradi kršitev javnega reda in miru smo opravili 143 intervencij na javnem kraju, 31 pa v zasebnih prostorih. 2 kršitelja, ki sta kljub opozorilu nadaljevala s prekrškom, smo pridržali. Da bi zaščitili žrtve nasilja v družini, smo 6 osebam izrekli ukrep prepovedi približevanja. Zaradi storitve hujših prekrškov v cestnem prometu smo 8 voznikom zasegli vozilo. V 35 prometnih nesrečah je nastala premoženjska škoda, v 6 nesrečah pa so bili udeleženci lažje telesno poškodovani.

Več

3.apr.2020

Kratek statistični pregled dogajanj zadnjih 24 ur

V zadnjih 24. urah smo na interventno številko policije ,,113,, sprejeli 1365 klicev. Med 445 interventnimi dogodki, v katerih smo posredovali, smo med drugim obravnavali 43 prometnih nesreč, 96 kršitev javnega reda in miru ter 35 kaznivih dejanj. Na področju prometne varnosti smo obravnavali 41 prometnih nesreč s premoženjsko škodo in 2 prometni nesreči z lahko telesno poškodbo. Prav tako smo zaradi hujših kršitev cestno prometnih predpisov zasegli 7 vozil na območju Policijskih uprav Ljubljana, Celje in Koper. Policisti smo zaradi kršitev javnega reda in miru opravili 78 intervencij na javnem kraju in 18 v zasebnih prostorih ter pri tem pridržali 4 kršitelje na območju Policijskih uprav Maribor, Celje in Koper. Med kaznivimi dejanji smo obravnavali 15 tatvin, 10 vlomov, 7 poškodovanj tuje stvari, 2 kaznivi dejanji nasilja v družini in 1 rop. Da bi zaščitili žrtve nasilja v družini, smo izrekli ukrep prepovedi približevanja osebi na območju Policijske uprave Ljubljana.

Več

2.apr.2020

Kratek statistični pregled dogajanj v zadnjih 24 urah

V preteklih 24 urah smo na interventno številko policije "113" sprejeli 1603 klice. Med 447 interventnimi klici, na podlagi katerih smo policisti posredovali, je bilo 12 dogodkov takih, ki so terjali nujno ukrepanje. Med drugim smo obravnavali tudi 43 prometnih nesreč, 100 kršitev javnega reda in miru, ter 53 kaznivih dejanj. Na področju prometne varnosti smo obravnavali 41 prometnih nesreč s premoženjsko škodo, 1 nesrečo z lahkimi telesnimi poškodbami in 1 s hudimi. Zaradi hujših kršitev cestnoprometnih predpisov smo zasegli 5 vozil in sicer 2 na območju Policijske uprave Novo mesto, ter po 1 vozilo na območju policijskih uprav Ljubljana, Maribor in Celje. Javni red in mir je bil kršen v 77 primerih na javnih krajih, ter 23-krat v zasebnih prostorih. Pridržali smo 5 kršiteljev in sicer po 2 na območju policijskih uprav Ljubljana in Celje in 1 na območju Policijske uprave Kranj. Zaradi zaščite žrtev nasilja v družini smo 4 osebam na območju policijskih uprav Maribor, Celje in Nova Gorica izrekli ukrep prepovedi približevanja. Med kaznivimi dejanji je bilo 19 vlomov, 17 tatvin, 2 drzni tatvini, 1 rop, 6 poškodovanj tuje stvari, 3 nasilja v družini, 3 povzročitve telesnih poškodb, 1 kaznivo dejanje v zvezi s prepovednimi drogami in 1 grožnja.

Več

1.apr.2020

Kronika zadnjih 24 ur

V preteklih 24 urah je bilo na interventno številko Policije »113« sprejetih 1413 klicev. Med 437 interventnimi klici, ki so zahtevali posredovanje policistov, je bilo med drugim prijavljenih tudi 40 prometnih nesreč, 89 kršitev javnega reda in miru ter 55 kaznivih dejanj. Na področju prometne varnosti se je zgodila 1 prometna nesreča s hudimi telesnimi poškodbami in 1 nesreča z lažjimi. V preostalih 38 nesrečah je nastala le premoženjska škoda.Zaradi hujšega prekrška v cestnem prometu smo voznikom zasegli 7 vozil na območju policijskih uprav Koper, Kranj, Novo mesto in Maribor. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola smo pridržali 1 voznika na območju policijske uprave Novo mesto. Na področju javnega reda in miru smo opravili 72 intervencij na javnih krajih in 17 v zasebnih prostorih. Pridržali nismo nobenega kršitelja. Pri kaznivih dejanjih smo zabeležili 20 tatvin, 13 vlomov, 10 poškodovanj tuje stvari, 5 groženj, 4 nasilja v družini, 2 povzročitvi telesnih poškodb ter 1 ponarejanje denarja. Da smo zaščitili žrtve nasilja v družini smo 4 osebam na območju policijskih uprav Ljubljana, Maribor in Nova Gorica izrekli ukrep prepovedi približevanja.

Več

31.mar.2020

V Ljubljani ukradeno priklopno vozilo Rioned flexjet

Med 28. 3. in 31. 3. 2020 je bilo v Polju v Ljubljani ukradeno priklopno vozilo Rioned flexjet, rumene barve, z integriranim visokotlačnim čistilnim strojem za spiranje kanalizacije, registrskih oznaki LJ IV-297.

Več

31.mar.2020

Kratek statistični pregled dogajanj v zadnjih 24 urah

V zadnjih 24 urah smo policisti na interventno številko policije 113 sprejeli 1524 klicev. Med 406 interventnimi dogodki, v katerih smo posredovali, smo med drugim obravnavali 47 prometnih nesreč, 70 kršitev javnega reda in miru ter 61 kaznivih dejanj. V 44 prometnih nesrečah je nastala le premoženjska škoda, v 1 so bili huje, v 2 nesrečah pa lažje poškodovani. Zaradi hujših kršitev cestno prometnih predpisov smo zasegli 5 vozil. Na področju kršitev javnega reda in miru smo opravili 54 intervencij na javnih krajih in 16 v zasebnih prostorih, izrekli smo 1 ukrep prepovedi približevanja. Med kaznivimi dejanji je bilo 25 vlomov, 19 tatvin, 10 poškodovanj tuje stvari, 3 kazniva dejanja nasilja v družini ter po 2 grožnji in povzročitvi telesne poškodbe.

Več

30.mar.2020

Stanje prometne varnosti 2020 od 23. do 29. marca 2020

V preteklem tednu sta se na slovenskih cestah zgodili dve smrtni prometni nesreči, v katerih sta umrli dve osebi. Letos so slovenske ceste terjale 16 smrtnih žrtev, v enakem obdobju preteklega leta pa 25 smrtnih žrtev.    

Več

30.mar.2020

Kratek statistični pregled dogajanj v zadnjih 24 urah

Policisti smo v minulih 24 urah na interventno številko policije 113 sprejeli 1560 klicev. Posredovali smo v 489 interventnih dogodkih. Med drugim smo obravnavali 38 kaznivih dejanj, 112 kršitev javnega reda in miru ter 30 prometnih nesreč. Med kaznivimi dejanji smo obravnavali 12 vlomov, 10 poškodovanj tuje stvari, 9 tatvin, 3 nasilja v družini, 2 povzročitvi telesne poškodbe, ter po 1 rop in drzno tatvino. Zaradi kršitev javnega reda in miru smo 87 krat intervenirali na javnih krajih in 25 krat v zasebnih prostorih. V 1 primeru smo izrekli ukrep prepovedi približevanja in pridržali 2 kršitelja. V 24 prometnih nesrečah je nastala premoženjska škoda, v 4 nesrečah so bili udeleženci lahko in v 1 hudo telesno poškodovani, v nesreči na območju Policijske uprave Maribor, pa je ena oseba umrla. Zaradi hujših kršitev cestno prometnih predpisov smo zasegli 10 vozil in pridržali 1 kršitelja.

Več

30.mar.2020

Prometna nesreča s smrtnim izidom

29. 3. 2020 ob 21.40 uri se je na lokalni cesti Malna – Lenart v Slov. goricah, izven naselja Lenart, zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom. 39 letni voznik motornega kolesa je vozil iz Malne proti Lenartu. V ostrem desnem ovinku je zapeljal na levo smerno vozišče in preko hodnika za pešce, kjer je trčil v drog javne razsvetljave. Od tam je padel na njivo in je zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče.

Več

29.mar.2020

Kratek statistični pregled dogajanj v zadnjih 24. urah

V zadnjih 24. urah je bilo na interventni številki policije »113« sprejetih 1543 klicev. Med 571 interventnimi dogodki, smo policisti med drugim obravnavali 46 prometnih nesreč, 175 kršitev javnega reda in miru ter 44 kaznivih dejanj. Med kaznivimi dejanji smo zabeležili 12 tatvin, 12 vlomov, 8 poškodovanj tuje stvari, 4 nasilja v družini, po 3 grožnje in povzročitve telesnih poškodb, ter 2 preprečitvi uradnega dejanja ali maščevanji uradni osebi. Zaradi kršitev javnega reda in miru smo opravili 130 intervencij na javnem kraju, 45 pa v zasebnih prostorih. 4 kršitelje, ki so kljub opozorilu nadaljevali s prekrškom, smo pridržali. Da bi zaščitili žrtve nasilja v družini, smo 4 osebam izrekli ukrep prepovedi približevanja. Zaradi storitve hujših prekrškov v cestnem prometu smo 7 voznikom zasegli vozilo, zaradi vožnje pod vplivom alkohola pa smo pridržali 1 voznika. V 38 prometnih nesrečah je nastala premoženjska škoda, v 6 nesrečah so bili udeleženci lažje, v 1 nesreči huje telesno poškodovani, v 1 prometni nesreči pa je 1 oseba umrla.

Več