ORGANIGRAM

  • OPERATIVNO KOMUNIKACIJSKI CENTER
    • Oddelek za operativo
    • Oddelek za varovanje

 

PREDSTAVITEV

Operativno-komunikacijski center sprejema obvestila in zbira podatke o dejanjih, dogodkih in pojavih, ki so pomembni za delo policije ter za tekočo dnevno oceno varnostnih razmer na območju Republike Slovenije. Spremlja, usmerja, usklajuje in ocenjuje izvedene ukrepe 8 regijskih operativno-komunikacijskih centrov policijskih uprav v zvezi s hujšimi kaznivimi dejanji, prometnimi nesrečami, naravnimi in drugimi nesrečami ter ob drugih pomembnejših ali večjih dejanjih, dogodkih in pojavih. Pri tem daje pobude, predloge, smernice ali navodila, strokovno pomaga ter odreja morebitne naloge in ukrepe.


Na Operativne-komunikacijske centre policijskih uprav je vezana interventna številka policije 113, ki jo državljani uporabljajo v nujnih (interventnih) primerih. Ena njihovih glavnih nalog je interventno vodenje in pomoč policijskih enot, ki gredo na kraj interventnega dogodka, ki je v večini primerov posledica klica občana na interventno številko policije 113.

 

100922-OKC


V Operativno-komunikacijskem centru je nameščena tudi anonimna telefonska številka 080 1200, ki je namenjena vsem tistim, ki bi radi policiji posredovali koristne informacije in pri tem ostali anonimni. 


Operativno-komunikacijski center s pooblastilom generalnega direktorja policije sredstvom javnega obveščanja oziroma javnosti posreduje obvestila, ki so varnostno pomembna in je takojšna objava tudi v interesu policije.


Operativno-komunikacijski center skrbi tudi za sprejemanje in pošiljanje dokumentov po informacijskem in telekomunikacijskem sistemu policije med organizacijskimi enotami generalne policijske uprave in policijskih uprav, notranjim varovanjem zgradbe Generalne policijske uprave in prevozom zaupne pošte.