Operativno-komunikacijski center (OKC) sprejema obvestila in zbira podatke o dejanjih, dogodkih in pojavih, ki so pomembni za delo policije ter za tekočo dnevno oceno varnostnih razmer na območju Slovenije.

100922-OKCNaloge OKC

OKC na državni ravni spremlja, usmerja, usklajuje in ocenjuje izvedene ukrepe osmih regijskih operativno-komunikacijskih centrov policijskih uprav v zvezi s hujšimi kaznivimi dejanji, prometnimi nesrečami, naravnimi in drugimi nesrečami ter ob drugih pomembnejših ali večjih dejanjih, dogodkih in pojavih. Pri tem daje pobude, predloge, smernice ali navodila, strokovno pomaga ter odreja morebitne naloge in ukrepe.

Na operativno-komunikacijske centre policijskih uprav je vezana interventna številka policije 113, ki jo državljani uporabljajo v nujnih (interventnih) primerih. Ena njihovih glavnih nalog je interventno vodenje in pomoč policijskih enot, ki gredo na kraj interventnega dogodka, kar je v večini primerov posledica klica občana na interventno številko policije 113.

V OKC je nameščena tudi anonimna telefonska številka 080 1200, ki je namenjena vsem tistim, ki bi radi policiji posredovali koristne informacije in pri tem ostali anonimni.

OKC s pooblastilom generalnega direktorja policije sredstvom javnega obveščanja oziroma javnosti posreduje obvestila, ki so varnostno pomembna in je takojšna objava tudi v interesu policije. Poleg tega skrbi tudi za sprejemanje in pošiljanje dokumentov po informacijskem in telekomunikacijskem sistemu policije med organizacijskimi enotami Generalne policijske uprave in policijskih uprav, notranje varovanje zgradbe Generalne policijske uprave in prevoz zaupne pošte.

Organiziranost

Oddelek za operativo

Oddelek za varovanje

Povezane vsebine

Predstavitev OKC: Interventna številka Policije 113  
Zgodovina operativno-komunikacijskega centra
Številka policije za klic v sili 113
Anonimni telefon 080 1200
Operativno-komunikacijska dejavnost