Sorodne objave

 

V policiji izvajamo široko paleto aktivnosti na področju enakosti spolov. Med njimi so spodbujanje enakega obravnavanja žensk in moških, izvajanje integracije načela enakosti spolov oziroma usklajevanje posameznih interesov s področja zagotavljanja enakih možnosti žensk in moških, skrb za spoštovanje raznolikosti, skrb za dobre medsebojne odnose, spremljanje položaja žensk in moških v slovenski policiji in skrb za lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja.

slika policistke in policista v vozilu

Stremimo k enakopravnemu spoštovanju vseh identitet, načina življenja in tradicij. Zato je pojem spoštovanja raznolikosti tesno povezan s strpnostjo in spoštovanjem na eni strani in preprečevanjem diskriminacije na drugi.

logo za enake možnosti moških in žensk v policijiKoordinacija enakih možnosti žensk in moških v policiji

Za izvajanje politike enakosti spolov v državi so bile na vseh ministrstvih določene uradnice oz. uradniki, koordinatorice oz. koordinatorji, ki skrbijo za izvajanje nalog na področju enakih možnosti žensk in moških oziroma integracije načela enakosti v politike.

Naloga koordinatorice za enake možnosti žensk in moških v policiji, ki je zaposlena v Centru za raziskovanje in socialne veščine v Policijski akademiji, je med drugim osveščanje o vlogi in pomenu enakosti spolov ter spremljanje problematike neuravnoteženega položaja obeh spolov. Kljub temu, da se število žensk v policiji iz leta v leto povečuje, so namreč ženske na določenih področjih dela in ravneh še vedno preslabo zastopane, zato je treba z ustreznimi ukrepi spodbuditi večje vključevanje žensk predvsem na področju šolanja za delo v policiji, zaposlovanja in odločanja, izboljšati njihove možnosti za napredovanje, preprečevati posredno in neposredno diskriminacijo zaradi spola ter jih zaščititi pred spolnim in drugim nadlegovanjem in trpinčenjem na delovnem mestu.

Pol stoletja sistemskega zaposlovanja žensk v policiji

V letu 2023, ob 50-letnici sistemskega zaposlovanja uniformiranih policistk, nekoč miličnic, so bile pripravljene tri publikacije. Med drugim si v njih lahko preberete o pomembnih mejnikih iz zgodovine žensk v slovenski policiji, dragocene izpovedi zaposlenih o delu in izkušnjah na področju policijske dejavnosti in ugotovitve o nekaterih vidikih organizacijskega življenja v policiji ter razlikah med spoloma.

Povezane vsebine

Center za raziskovanje in socialne veščine
Upravljanje konfliktov in medsebojni odnosi
Število zaposlenih v policiji in podatki po spolu
Delovna področja