Sorodne objave

 

Naše ključno poslanstvo je zagotavljati varnost posameznikov in skupnosti ter zagotavljati človekove pravice in temeljne svoboščine, za kar je seveda potreben kader na različnih področjih. To je razlog za načrtna in premišljena prizadevanja, da bi zaposlitev v naši organizaciji postala privlačna za različne kadrovske in izobrazbene profile. Aktivno zaposlovanje je zato naš dolgoročen cilj, do katerega želimo priti tudi s promocijo raznolikih zaposlitvenih možnosti, ki jih ponujamo.

Zaposlovanje v policiji

Po navadi na začetku leta objavimo razpis za višješolski študijski program Policist. Sproti objavljamo tudi javne natečaje in javne objave za druga prosta delovna mesta v policiji.

 20190216 101622

Svoje delo širši javnosti predstavljamo na sejemsko-izobraževalnih prireditvah, kariernih sejmih, osnovnih in srednjih šolah ter fakultetah, pa tudi na vsakoletnem informativnem dnevu v Policijski akademiji (na fotografiji). Tako poskušamo v svoje vrste pritegniti vse mlade, ki čutijo klic, da bi naredili nekaj dobrega za sočloveka.

Poleg tega v policiji veliko vlagamo v zaposlene in v ustvarjanje stimulativnega delovnega okolja. Z ministrstvom za notranje zadeve tako sodelujemo na področjih kadrovanja, organizacije, kadrovskega načrta in sistemizacije delovnih mest v policiji, upravljanja s človeškimi viri ter zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu.

Zaposlite se v slovenski policiji

Postani policist

Prosta delovna mesta

Povezane vsebine

Policijska akademija

Sektor za razvoj in sistemske naloge

Urad za organizacijo in kadre MNZ