Sorodne objave

 

S sklepom Vlade Republike Slovenije je šola ustanovljena kot organizacijska enota v Policijski akademiji na Generalni policijski upravi.

Šola oz. njeni organi opravljajo naloge v skladu s predpisi, ki urejajo višje strokovno izobraževanje, in druge naloge, določene s sklepom o ustanovitvi ter predpisi s področja dela policije. Kot izvajalka javnoveljavnih višješolskih študijskih programov je vpisana v knjigo razvida višjih strokovnih šol.

Višješolski študijski program Policist

Višja policijska šola je izvajalka višješolskega študijskega programa Policist 

Organiziranost šole

Šolo vodi ravnatelj, delujejo pa še naslednji organi:

Dodatne informacije

Višja policijska šola
Referat za študentske zadeve

Rocenska 56
1211 Ljubljana - Šmartno
Slovenija

01 514 71 47