POLICIJSKA POSTAJA CELJE,   (03) 542 64 00,  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Vodja policijskega okoliša Območje, ki ga pokriva
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.  Center in Dolgo Polje
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.  Lava, Medlog, Ostrožno, Nova vas in Dečkovo naselje
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.  Aljažev hrib, Pod gradom, Savinja, Kajuh, Šlander, Štore, Svetina in Teharje
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.  Ljubečna, Trnovlje, Škofja vas, Hudinja in Gaberje
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. 
Vojnik, Frankolovo, Šmartno v Rožni dolini
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.  Dobrna in Nova Cerkev

 

POLICIJSKA POSTAJA DRAVOGRAD,  (02) 872 15 00,  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Vodja policijskega okoliša Območje, ki ga pokriva
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.  
KS Dravograd in Libeliče
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. 
KS Črneče, Šentjanž pri Dravogradu in Trbonje

 

POLICIJSKA POSTAJA LAŠKO,  (03) 734 48 30,  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Vodja policijskega okoliša Območje, ki ga pokriva
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.  Laško, Rečica pri Laškem in Marija Gradec
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.  Rimske Toplice, Sedraž, Vrh nad Laškim, Šentrupert, Jurklošter in Z. most
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.  Radeče, Vrhovo, Jagnjenica in Svibno

 

POLICIJSKA POSTAJA MOZIRJE,  (03) 839 18 80,  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Vodja policijskega okoliša Območje, ki ga pokriva
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. 
Mozirje, Nazarje in Rečica ob Savinji
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.  Ljubno in Gornji Grad
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.  Solčava in Luče

 

POLICIJSKA POSTAJA RADLJE OB DRAVI,  (02) 887 06 00,  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Vodja policijskega okoliša Območje, ki ga pokriva
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. 
Radlje ob Dravi
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.  Muta-Vuzenica
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. 
Podvelka, Ribnica na Pohorju

 

POLICIJSKA POSTAJA RAVNE NA KOROŠKEM,  (02) 821 62 00,  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Vodja policijskega okoliša Območje, ki ga pokriva
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.  Ravne - Trg, Čečovje, Dobja vas, Naverški vrh, Javornik, Šance, Kotlje, Brdinje, Podgora, Uršlja Gora, Preški Vrh, Koroški Selovec in Podkraj
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.  Prevalje
Tomaž STRMČNIK  Črna na Koroškem, Mežica

 

POLICIJSKA POSTAJA ROGAŠKA SLATINA,  (03) 818 54 50,  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Vodja policijskega okoliša Območje, ki ga pokriva
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. 
Rogatec
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.  Rogaška Slatina

 

POLICIJSKA POSTAJA SLOVENJ GRADEC,  (02) 872 54 00,  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Vodja policijskega okoliša Območje, ki ga pokriva
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.  MO Slovenj Gradec, četrtne skupnosti Center, Polje, Stari trg - mesto, Legen – mesto, Stari trg- mesto, Štibuh
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. 
občina Mislinja, vaške skupnosti Završe, Dovže, Dolič
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. 

O Slovenj Gradec, vaške skupnosti Stari trg, Pameče - Troblje, Sele-Vrhe, Gradišče, Podgorje, Razbor, Šmiklavž, Turiška vas, Šmartno, Legen

 

POLICIJSKA POSTAJA SLOVENSKE KONJICE,  (03) 757 57 50,  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Vodja policijskega okoliša Območje, ki ga pokriva
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. 
Vitanje
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.  Zreče, Gorenje nad Zrečami, Resnik, Skomarje, Stranice in Dobrovlje
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.  Slovenske Konjice, Bezina, Brdo Vešenik, Gabrovlje, Polene, Zeče
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.  Draža vas, Sp. Grušovje, Jernej pri Ločah, Konjiška vas, Loče pri Poljčanah, Sojek - Kamna gora, Špitalič, Tepanje, Zbelovo in Žiče

 

POLICIJSKA POSTAJA ŠENTJUR,  (03) 746 41 50,  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Vodja policijskega okoliša Območje, ki ga pokriva
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.  Mestna skupnost Šentjur, Šentjur - Rifnik, Gorica pri Slivnici, Grobelno, Loka, Prevoje, Vrbno - Podgrad
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.  Dramlje, Blagovna, Ponikva, Dolga gora, Kalobje, Planina in občina Dobje

 

POLICIJSKA POSTAJA ŠMARJE PRI JELŠAH,  (03) 818 66 00,  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Vodja policijskega okoliša Območje, ki ga pokriva
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.  Šmarje pri Jelšah
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.  Podčetrtek
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.   Kozje in Bistrica ob Sotli

 

POLICIJSKA POSTAJA VELENJE,  (03) 898 61 00,  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Vodja policijskega okoliša Območje, ki ga pokriva
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.  MČ Velenje – levi breg – vzhod, MČ Velenje – levi breg – zahod, MČ Velenje – desni breg, Šalek
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.  Stara vas, Staro Velenje, Pesje Podkraj, Kavče, Šentilj
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.  Velenje - Gorica, Šmartno, Zgornji Šalek, Konovo, Bevče, Vinska gora, Paka pri Velenju, Cirkovce, Škale-Hrastovec, Plešivec
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.  Šoštanj, Gaberke, Ravne, Bele vode, Zavodnje, Šentvid, Topolšica, Skorno – Florjan, Lokovica
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.  Šmartno ob Paki, Paška vas, Rečica ob Paki

 

POLICIJSKA POSTAJA ŽALEC,  (03) 713 47 00,  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Vodja policijskega okoliša Območje, ki ga pokriva
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. 
Žalec, Vrbje, Petrovče in Levec
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.  Prebold, Sešče, Griže in Liboje
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.  Šempeter, Gotovlje, Galicija in Ponikva pri Žalcu
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.  Polzela, Andraž nad Polzelo, Braslovče in Letuš
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Gomilsko, Tabor, Trnava in Vransko


Povezane vsebine

Policijske enote na območju PU Celje
Varnostni sosveti na območju PU Celje
policijaCE