Sorodne objave

 

Posebna policijska enota (PPE) je svojevrstna posebnost v slovenski policiji. Pripadniki te enote so zaposleni v različnih organizacijskih enotah policije, kjer – bodisi uniformirani bodisi neuniformirani – opravljajo svoje redne naloge. Za delo v PPE pa so sklicani takrat, ko varnostne razmere zahtevajo usklajeno delovanje večjega števila posebej opremljenih in usposobljenih policistov.

 MG 7943 FotoBrigitaPetric

Posebna policijska enota je enota na sklic.

Glavne naloge PPE so vzdrževanje in vzpostavljanje javnega reda in miru, naloge, povezane s preiskovanjem najhujših kaznivih dejanj, izvedba večjih varnostnih akcij (npr. prijetje nevarnih in oboroženih storilcev kaznivih dejanj), naloge policije ob naravnih, ekoloških in drugih nesrečah ter druge, praviloma zahtevnejše naloge, povezane z varovanjem premoženja in osebne varnosti ljudi.

 IMG 2845

Del PPE je tudi gorska enota. To so policisti gorniki, ki so posebej usposobljeni in opremljeni za izvajanje policijskih nalog v visokogorju.

Povezane vsebine

Posebna policijska enota

Zagotavljanje splošne varnosti ljudi in premoženja

Varovanje javnih shodov in prireditev