Prometna varnost

V zadnjem času je na slovenskih cestah za posledicami prometnih nesreč umrlo preveč pešcev. V nekaj primerih vozniki osebnega avtomobila niso upoštevali prednosti pešca, ki je pravilno prečkal vozišče na zaznamovanem prehodu, nekaj pešcev pa je umrlo zato, ker so povzročitelji nesreče vozili prehitro. Voznike zato opozarjamo, naj bodo bolj pozorni na pešce! Pešcem pa svetujemo, naj poskrbijo za lastno varnost tako, da so na cestah še posebej previdni in vidni.

Telefoniranje med vožnjo je med slovenskimi vozniki vse bolj prisotno. Ti se žal premalo zavedajo, da uporaba mobilnega telefona za volanom bistveno zmanjša njihovo zbranost. Zaradi tega lahko spregledajo pomembno prometno signalizacijo in se prepočasi odzovejo na nepredvidljive razmere na cesti. Takšne okoliščine lahko povzročijo hudo prometno nesrečo.

Zaradi čedalje večjega prometa na avtocestah in hitrih cestah se povečujejo možnosti za nastanek prometnih nesreč, ki povzročajo zastoje v prometu, poškodbe ljudi in infrastrukture ter smrtne žrtve. Posledice nesreč pa so lahko še hujše, če intervencijska vozila ne morejo dostopati do lokacije nesreče. Zato je pravilno razvrščanje ob zastoju na avtocesti ključnega pomena, saj lahko reši življenje.

Neprilagojena hitrost je na slovenskih cestah med glavnimi dejavniki prometnih nesreč, še zlasti tistih z najhujšimi posledicami. Pogosto je povezana tudi z nekaterimi drugimi dejavniki, kot so nepravilna stran in smer vožnje, nepravilno prehitevanje in neupoštevanje pravil o prednosti. Področje hitrosti je zato ključno za zagotavljanje boljše prometne varnosti.

Najhujše kršitve na avtocestah so prevelika hitrost, prekratka varnostna razdalja, vzvratna vožnja, prehitevanje po desni strani, hoja po avtocesti, vožnja v nasprotno smer in ustavljanje na odstavnem pasu, kadar to ni nujno. Vseh "sedem smrtnih grehov" na avtocesti je izjemno nevarnih za vse udeležence v cestnem prometu!

V neurju in toči je ustavljanje na avtocesti in hitri cesti, v predorih ali pod nadvozi izredno nevarno!

Na nivojskih prehodih ceste preko železniške proge veljajo posebna prometna pravila, ki bi jih moral poznati in upoštevati vsak udeleženec v prometu.

Policisti na mejnih prehodih večkrat obravnavamo turiste, ki za prestop državne meje nimajo ustreznih potnih listin oz. je veljavnost njihovih potovalnih dokumentov potekla. Med turistično sezono pa je takih primerov še več. Vsem, ki potujete v tujino, zato svetujemo, da pred odhodom pravočasno preverite veljavnost svojih potovalnih dokumentov in veljavnost dokumentov otrok ter jih ne pozabite vzeti s sabo!

Večjih dogodkov na državni ravni, kot so npr. uradni obiski visokih predstavnikov tujih držav ali mednarodne ministrske konference v Sloveniji, se navadno udeleži tudi več varovanih oseb, ki nato potujejo v varovanih kolonah s policijskim spremstvom. Voznike opozarjamo, da morajo upoštevati navodila policistov ter svetlobne in zvočne opozorilne znake vozil iz spremstva.

Turistično sezono žal vedno spremlja zgoščen promet proti turističnim krajem s pogostimi zastoji na cestah in mejnih prehodih. Voznikom zato svetujemo: spremljajte prometne informacije in se na pot odpravite pravočasno! Bodite strpni in upoštevajte prometne predpise, še zlasti hitrostne omejitve, ter ohranjajte ustrezno varnostno razdaljo!