Prometna varnost

Električni skiroji so lahka prevozna sredstva, ki jih je na naših ulicah čedalje več, saj so hitri in priročni za premagovanje krajših razdalj. Priljubljeni so ...
V zadnjem času je na slovenskih cestah za posledicami prometnih nesreč umrlo preveč pešcev. V nekaj primerih vozniki osebnega avtomobila niso upoštevali ...
Telefoniranje med vožnjo je med slovenskimi vozniki vse bolj prisotno. Ti se žal premalo zavedajo, da uporaba mobilnega telefona za volanom bistveno zmanjša ...
Zaradi čedalje večjega prometa na avtocestah in hitrih cestah se povečujejo možnosti za nastanek prometnih nesreč, ki povzročajo zastoje v prometu, poškodbe ...
Neprilagojena hitrost je na slovenskih cestah med glavnimi dejavniki prometnih nesreč, še zlasti tistih z najhujšimi posledicami. Pogosto je povezana tudi z ...
Najhujše kršitve na avtocestah so prevelika hitrost, prekratka varnostna razdalja, vzvratna vožnja, prehitevanje po desni strani, hoja po avtocesti, vožnja v ...
V neurju in toči je ustavljanje na avtocesti in hitri cesti, v predorih ali pod nadvozi izredno nevarno!
Na nivojskih prehodih ceste preko železniške proge veljajo posebna prometna pravila, ki bi jih moral poznati in upoštevati vsak udeleženec v prometu.
Večjih dogodkov na državni ravni, kot so npr. uradni obiski visokih predstavnikov tujih držav ali mednarodne ministrske konference v Sloveniji, se navadno ...
Turistično sezono žal vedno spremlja zgoščen promet proti turističnim krajem s pogostimi zastoji na cestah in mejnih prehodih. Voznikom zato svetujemo: ...
Med poletno turistično sezono se prometna varnost navadno precej poslabša, saj se vožnja poleti v mnogočem razlikuje od vožnje v drugih obdobjih leta. Večja ...
Tako nekatere bolezni kot tudi zdravila lahko prizadenejo človekove psihofizicne sposobnosti in zmanjšajo njegovo sposobnost za varno vožnjo motornega ...