Na tej strani so zbrane objave javnih in internih natečajev za zasedbo prostih delovnih mest v Policiji. Vsi razpisi so objavljeni tudi na spletni strani Ministrstva za javno upravo.

Na vprašanja občanov o tem, kdaj bodo razpisi, ne bomo posebej odgovarjali. Vse informacije bomo pravočasno objavili v tej rubriki. Informacije o pogojih, izbirnem postopku za kandidate za policiste in preizkusu telesnih zmogljivosti boste našli na straneh: Izbirni postopek in Preizkus telesnih zmogljivosti in kriteriji

 

Javne objave, javni natečaji, interni natečaji

Na javne objave in javne natečaje se lahko v skladu z natečajnimi pogoji prijavijo državljani Republike Slovenije. Razpisni pogoji so sestavni del posameznih natečajev.

 

Vabila k sodelovanju

Vabilo k sodelovanju je seznanitev o potrebah Policije po kandidatih s specifičnim strokovnim profilom, znanjem ali spretnostmi oz. po večjem številu izvajalcev za posamezno delovno mesto.

Javni razpis je odprt do 31. januarja 2020. Kandidati, ki bodo vloge posredovali do 31. julija 2019 in bodo uspešno opravili izbirni postopek, se bodo udeležili osnovnega usposabljanja predvidoma v marcu 2020. Kandidati, ki bodo vloge posredovali od 1. avgusta 2019 do konca razpisnega roka (31. januarja 2020) in bodo uspešno opravili izbirni postopek, se bodo udeležili osnovnega usposabljanja predvidoma v novembru 2020.

Zainteresirane kandidate pozivamo, naj podajo vlogo za sklenitev pogodbe o avtorskem delu za prevajanje v postopkih za priznanje mednarodne zaščite in postopkih policije s tujimi državljani. 


Zaposlitve v tujini

Objavljamo tudi informacije o zaposlitvah v ustanovah Evropske unije, s katerimi sodeluje Policija (Europol, Cepol, Frontex ...). Na razpisana delovna mesta v tujini se lahko prijavijo državljani Republike Slovenije, sicer pa so razpisni pogoji sestavni del posameznih objav prostih delovnih mest.

  • Trenutno ni aktualnih zaposlitev v tujini.