Naj bodo dnevi, namenjeni sprostitvi, zabavi in športu, res prijetni. Skrb za varnost na smučišču mora biti zato na prvem mestu. Za red in sožitje na ...
Smučarji in druge osebe na smučišču se morajo ravnati skladno z mednarodnimi FIS pravili in navodili o varnosti na smučišču, opozorilnimi in obvestilnimi ...
Prilagodite hitrost in način smučanja svojem izkušnjam, telesni pripravljenosti, snežni podlagi, lastnostim in zasedenosti smučišča ter vremenskim razmeram.
Za zagotovitev reda in varnosti na smučiščih mora upravljavec smučišča zagotoviti nadzorno službo. Tako je neposredni nadzor nad ravnanjem smučarjev in ...
Smučanje je med najpopularnejšimi slovenskimi zimskimi športi, vendar se v nesrečah na smučiščih in zunaj njih vsako leto ponesreči veliko smučarjev, ...
Določena pravila obnašanja seveda ne veljajo samo za alpske športne panoge, ampak tudi za tek na smučeh. Mednarodna smučarska zveza FIS (Federation ...
Alternativna smuka je zdrava, dokler imamo situacijo pod nadzorom. Prav tako kot za smučarje velja tudi za vas, deskarje, da sta najpomembnejši samodisciplina in ...
Za ekstremno smučanje, paraski, turno smuko in podobne alternativne oblike je treba imeti najprej ustrezno opremo, dovolj znanja in izkušenj, nenazadnje pa tudi ...
Prve sanke, ki jih otrok dobi, niso namenjene dirjanju in rekordnim športnim dosežkom, ampak pogosteje služijo kot prevozno sredstvo za - pogosto že utrujenega - ...