Sorodne objave

 

Slovenska policija vrhunskim športnikom in trenerjem z zaposlitvijo nudi sistemsko pomoč, omogoča izvajanje programskih zasnov športa na državni ravni, prispeva k širitvi športne kulture ter posredno k dvigu ugleda tako Policije kot tudi Slovenije v svetu.

Naloge centra

Center usklajuje zaposlovanje vrhunskih športnikov v policiji ter njihovo vključevanje v promocijo in preventivno dejavnost policije. Poleg tega skrbi za organizacijo in izvedbo državnih prvenstev policije ter sodelovanje zaposlenih v policiji na državnih in mednarodnih policijskih športnih prvenstvih.

Zaposlitev se na prosta delovna mesta v Centru vrhunskih športnikov omogoči vrhunskim športnikom in trenerjem v skladu z aktualno prednostno listo športnikov in trenerjev kandidatov za zaposlovanje v državni upravi, o katerih odloči Koordinacijska skupina za zaposlovanje, ki deluje pod okriljem Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Svojo začasno zaposlitev, ob izpolnjevanju pogodbenih obveznosti, lahko vrhunski športniki podaljšajo s podaljšanjem statusa vrhunskega športnika mednarodnega ali svetovnega in olimpijskega razreda, trenerji pa z vrhunskimi dosežki svojih varovancev - vrhunskih športnikov. Status kategoriziranega športnika metodološko ureja Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez. Seznam kategoriziranih športnikov se štirikrat letno posodablja na podlagi: športnih rezultatov, doseženih v posameznem obdobju, kriterijev za kategoriziranje športnikov v Sloveniji in predlogov nacionalnih panožnih športnih zvez.

V centru je sistemiziranih 43 delovnih mest za vrhunske športnike in trenerje

Naloge vrhunskih športnikov - policistov

Vrhunski športniki, zaposleni v policiji, se aktivno vključujejo v promocijske, preventivne, športne, vzgojno-izobraževalne in druge dejavnosti, ki jih organizirajo policija, zavodi ali druge izobraževalne ustanove. Vrhunski športniki v policijski uniformi so ambasadorji mnogih preventivnih projektov, med drugim tudi naše vsakoletne preventivne akcije Bodi zvezda, ne meči petard:

Šport v policiji

Center vrhunskih športnikov pripravlja letni program športnih tekmovanj policije. Cilj programa je aktivno vključevanje zaposlenih v policiji v športne aktivnosti, omogočiti udeležbo na tekmovanjih tako tistim, ki stremijo k visokim športnim dosežkom kot tudi tistim, ki se športno udejstvujejo zaradi rekreativnih, zdravstvenih ali socioloških razlogov. Program športnih tekmovanj policije obsega osnovne športne discipline in panoge, ki so blizu policijskemu delu in dobro vplivajo na psihofizično sposobnost udeležencev. Pri izvedbi programa športnih tekmovanj policije sodeluje Center vrhunskih športnikov s policijskimi upravami, drugimi državnimi organi, športnimi organizacijami ter policijskimi združenji.

Državna policijska prvenstva

Osrednja in najbolj množična športna prireditev v policiji so Policijske igre . Po raznovrstnosti športnih panog, zastopanosti policijskih enot, ki tekmujejo med seboj in hkrati krepijo timsko pripadnost, so gotovo najbolj priljubljen športni dogodek v policiji.

Prepoznavna športna prireditev je Pohod razuma, volje in moči - Brajnikov memorial, ki slovi tudi kot najtežja policijska vzdržljivostna preizkušnja psihofizičnih sposobnosti posameznika in preizkus sodelovanja članov v ekipi. Poudarjen timski duh ob psihofizičnih naporih pa je prisoten tudi na Patruljnem teku na smučeh, tekmovanju v bojni pripravljenosti v zimskih razmerah. Tako Brajnikov memorial kot tudi Patruljni tek na smučeh sta tekmovanji, kjer moč, znanje in vzdržljivost med seboj merijo ekipe Policije, Slovenske vojske in Civilne zaščite. Brajnikov memorial poteka v organizaciji Policije, Patruljni tek na smučeh pa organizira Slovenska vojska.

Mednarodna policijska prvenstva

Slovenska policija je članica Evropskega policijskega športnega združenja (USPE) in se udeležuje evropskih policijskih prvenstev. Posamezniki, ki dosegajo najboljše rezultate na državnih policijskih tekmovanjih, postanejo člani policijske reprezentance, ki zastopa slovensko policijo na najvišjem tekmovalnem nivoju.

Evropska športna policijska zveza organizira tudi športne konference in kongrese, kjer se predstavi aktualno stanje športa v policiji in tendence ter opredelijo smernice prihodnjega razvoja športa v policiji in športnih policijskih združenj.

Povezane vsebine

Športna dejavnost
Evropsko policijsko športno združenje (USPE)