Sorodne objave

 

Prav za vsakim storilcem kaznivega dejanja ostane sled, čeprav mikroskopska. In mi jo znamo poiskati, pa naj gre za prstne odtise, las, kapljico krvi, stopinje, morilsko orodje, vlakno z oblačila …, nič ne ostane skrito. Od trenutka, ko se začne ogled prizorišča kaznivega dejanja ali nesreče, vse do strokovne analize in končnega poročila ali izvedenskega mnenja moramo pravilno, skrbno in natančno zavarovati in dokumentirati vsa dejstva in sledove, da imajo lahko pozneje v kazenskem postopku tudi uporabno dokazno in procesno vrednost.

slika kemijske preiskave predmeta v forenzični obdelavi

Čeprav si slovenski kriminalistični tehniki in forenziki želimo, da naše delo sploh ne bi bilo potrebno, je realnost na žalost ravno nasprotna: iz leta v leto se povečuje število zahtevkov za naše strokovne preiskave, preglede in analize.

Do zdaj nam je uspelo najti marsikaterega storilca kaznivega dejanja (s pomočjo preiskav humane DNK smo na primer našli že več tisoč storilcev kaznivih dejanj, ki nikoli ne bi bili odkriti!), hkrati pa ni nič manj pomembno to, da smo nekatere osumljence tudi razbremenili suma. Na vsako tako malo zmago smo izjemno ponosni, saj se zavedamo, da tudi s tem prispevamo k visoki stopnji preiskanosti kaznivih dejanj in varnosti prebivalcev Slovenije.

Prvi slovenski kriminalističnotehnični laboratorij je bil ustanovljen leta 1950 v Ljubljani. Od takrat se je slovenska forenzika razvijala, uvajala nove metode in dvigovala standarde kriminalističnega preiskovanja, še zlasti intenzivno v zadnjih desetletjih. Danes si brez nje preiskovanja kaznivih dejanj ne moremo več niti predstavljati. Neutrudno bomo sledili tudi prihodnjemu razvoju ter zagotavljali kakovostne, nepristranske in zanesljive forenzične preiskave.

Povezane vsebine

Nacionalni forenzični laboratorij
Delovna področja