Sorodne objave

Muzejska dejavnost 12. oktober 2021
Športna dejavnost 11. oktober 2021
Odnosi z javnostmi 11. oktober 2021
 

V slovenski policiji zagotavljamo celovito varovanje oseb in zaščito določenih prostorov, objektov in okolišev objektov. Gre za dejavnost, ki jo izvajamo vedno nekje v ozadju, po navadi daleč od oči javnosti. Razen "mož v črnem", ki diskretno spremljajo varovane osebe, potekajo ostale aktivnosti potihoma in skorajda nevidno, vendar pa niso zato nič manj naporne, odgovorne in zahtevne.

00 varnostniki putin2 intro

Naše aktivnosti so namenjene predvsem varovanju najbolj izpostavljenih, javno poznanih oseb pred vsemi oblikami ogrožanja. Zagotavljanje varnosti najvišjim domačim in tujim predstavnikom oblasti, kot so predsednik države in vlade ter ministri, je pogoj za zagotavljanje varnosti države, za ohranitev njene stabilnosti in notranje ureditve, s tem pa tudi zunanjih odnosov. Poleg tega skrbimo za varovanje državnih objektov, ki se uporabljajo v protokolarne namene, skladno z mednarodnimi obveznostmi pa varujemo tudi diplomatska in konzularna predstavništva v Sloveniji ter rezidence veleposlanikov.

Pri tem izhajamo iz spoštovanja pravnega reda države in njene nacionalne zakonodaje, pa tudi evropskih konvencij, kot sta dunajski konvenciji o diplomatskih in konzularnih odnosih, na katerih je postavljen mednarodni temelj varovanja tujih varovanih oseb in objektov. Dokaz, da delo na tem področju odlično opravljamo že več desetletij, je vrsta uspešno izvedenih varovanj tujih državnikov in drugih visokih predstavnikov v Sloveniji, ko so njihovi obiski – skupaj s priznanji za uspešno delo slovenske policije – odmevali tudi v svetu.

Med visokimi gosti so bili že papež Janez Pavel II., ameriški predsednik Bill Clinton in britanska kraljica Elizabeta II., izkazali smo se na srečanju ameriškega in ruskega predsednika Georgea Busha in Vladimirja Putina ter na številnih drugih dogodkih, med zahtevnejše zagotovo štejemo tudi varovanje dogodkov ob predsedovanju Slovenije Svetu EU.

Načini varovanja

Optimalna varnost določenih oseb in objektov se zagotavlja z določenimi varnostnimi ukrepi in v kombinaciji z različnimi oblikami varovanja, in sicer s fizičnim varovanjem, preventivnim in operativnim delovanjem ter tehničnim varovanjem.

  • Fizično varovanje

Je eno od oblik varovanja, ki obsega neposredno fizično varovanje in druge ukrepe, ki jih izvajajo policisti, da preprečijo ogrožanje. Fizično varovanje zahteva visoko stopnjo profesionalnosti, popolno predanost in odlično izurjenost. Varovanje izvajajo policisti specialisti - varnostniki, ki se za tovrstno delo usposabljajo po posebnih programih. Poleg splošnega policijskega znanja, ki si ga pridobijo v procesih izobraževanja za poklic policista, v procesu usposabljanja in izobraževanja pridobijo tudi druga specifična znanja in veščine, pomembne za zagotavljanje varnosti varovanim oseb. 

Podobno kot osebe se tudi objekte varuje z neposrednim fizičnim varovanjem ter z drugimi oblikami dela, kot so varovanje s policijskimi patruljami, z opazovalno službo in s preventivnimi pregledi okolice objektov. Varujejo se določeni objekti državnih organov, stanovanjski objekti varovanih oseb, objekti tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev ter rezidenc, protokolarni objekti, objekti prebivanja tujih varovanih oseb med obiski v Republiki Sloveniji ter določeni objekti policije. 

  • Preventivno in operativno delovanje

Preventivno in operativno varovanje je uporaba in izvajanje varnostnih ukrepov za predhodno delovanje, z namenom preprečevanja ogrožanja varovanih oseb, objektov in prostorov. To pomeni zbiranje in analiziranje informacij ter ocenjevanje ogroženosti varovanih oseb in objektov, organiziranje, načrtovanje, koordiniranje, izvajanje in nadziranje izvajanja varnostnih ukrepov za (posredno) in neposredno delovanje na lokacijah, prostorih, objektih zadrževanja, bivanja, nastanitve ali delovanja varovanih oseb in drugih mednarodno zaščitenih oseb v Sloveniji za zaznavanje in preprečevanje ogrožanja. 

  • Tehnično varovanje

S to obliko varovanja pojmujemo načrtovanje, organiziranje in izvajanje vseh oblik tehničnega varovanja. Za ukrepe tehničnega varovanja objektov skrbijo usposobljeni strokovnjaki, ki z uporabo sodobnih alarmnih in videonadzornih sistemov ter sistemov mehanske zaščite zagotavljajo visoko stopnjo varnostnih storitev na tem področju dela.

Več o tem delovnem področju v publikaciji Slovenska policija  

Povezane vsebine

Center za varovanje in zaščito