Sorodne objave

Muzejska dejavnost 12. oktober 2021
 

Arhiv Muzeja slovenske policije se nahaja na več krajih: v Policijski akademiji (na podstrešju in v kletnih prostorih nekdanjega prvega internata) in na Vodnikovi 43 v Ljubljani. Gradiva se je med vsaj 30-letnem sistematičnem zbiranjem in proučevanjem veliko nabralo, vendar ga pri ponovnem odprtju muzeja ni bilo mogoče vsega razstaviti. 

V arhivu hranimo tudi veliko muzealij oz. corpora delicti (tj. predmetov, s katerimi so bila storjena kazniva dejanja) iz naslednjih zbirk: iz zbirke krvnih in seksualnih deliktov orožje in drugi predmeti, ki se primarno uporabljajo v druge namene, iz zbirke premoženjskih deliktov vlomilsko orodje, serijsko in improvizirano, iz zbirke gospodarske kriminalitete ponaredki dokumentov in denarja ter orodja, ki so se uporabljala za ponarejanje denarja, iz zbirke ilegalnih drog najrazličnejše pipe in drugi pripomočki, zaseženi na mejnih prehodih, ki se nanašajo na neupravičeno proizvodnjo in promet z mamili, omogočanje uživanja mamil in drugo. 

Zaradi pomanjkanja prostora v ponovno odprtem muzeju leta 2006 (potem ko je bil "začasno" zaprt 22. julija 2001) smo morali arhivirati zbirko mladinske delinkvence, zbirko kaznivih dejanj, povezanih z varnostjo države in njeno ustavno ureditvijo, prikaz dejavnosti vseh laboratorijev Centra za forenzične preiskave in zbirko izvrševanja kazni skozi stoletja s prikazom dejavnosti v vseh slovenskih zaporih. 

Od 554 primerov kaznivih dejanj, predstavljenih pisno in s fotografijami na panojih po načelu odgovorov na sedem "zlatih vprašanj" kriminalistike, smo jih lahko v novih muzejskih prostorih objavili le petino. Te smo tudi računalniško obnovili, potrebno bi bilo še ostale. Izbrana kazniva dejanja smo opremili z opisi motiva, načina storitve in opisom, kako je bil storilec odkrit. Izbrali smo primere, kjer je bil storilec znan in pravnomočno obsojen.

Arhivirane razstave:

 • 40 let od Čebinskega manifesta
 • Varnostno-obveščevalna služba OF
 • Nastanek in delovanje Narodne zaščite
 • Nastanek in delovanje Vojske državne varnosti
 • Oddelek za zaščito naroda
 • Zaščitna enota NOV in POS
 • Varnostne službe v boju s kontrarevolucionarno dejavnostjo
 • Delovanje zvez v organih za notranje zadeve
 • 20 let Kadetske šole za miličnike
 • 25 let Specialne enote MNZ
 • Razvoj Policijske akademije
 • Ponarejanje denarja
 • 50 let organiziranega šolanja službenih psov
 • 30 let Godbe milice in
 • 40 let Godbe milice.