Preventiva je pomembno področje policijskega dela. S številnimi aktivnostmi in projekti za šole, vrtce in domove za starejše občane, sodelovanjem na preventivnih, izobraževalnih in sejemskih prireditvah ter na druge načine svetujemo občanom, kako lahko poskrbijo za lastno varnost in varnost svojega premoženja.

Preventivni nasveti za vsak dan

V rubriki Svetujemo, ozaveščamo boste našli številne preventivne nasvete policije, ki vam bodo pomagali v različnih situacijah vsakdanjega življenja, in sicer z naslednjih področij:

Zgibanke in brošure ter drugo gradivo s koristnimi nasveti in informacijami boste našli v rubriki Publikacije.

znak gnzsPreventivni nasveti v slovenskem znakovnem jeziku

Nekateri preventivni nasveti policije za samozaščitno ravnanje v različnih življenjskih situacijah so dostopni tudi gluhim in naglušnim osebam. Videoposnetki v slovenskem znakovnem jeziku so opremljeni z zvokom in podnapisi, v vsakem pa so za gluhe in naglušne osebe koristne informacije, ki jim lahko pomagajo, da bo njihov vsakdan varnejši. Več >>

Preventivni projekti

Že vrsto let za posamične ciljne javnosti razvijamo tudi različne preventivne projekte, v okviru katerih se lahko še bolj poglobljeno posvečamo določenim perečim varnostnim problematikam in iščemo rešitve zanje. Več >>

Vodje policijskih okolišev

Če potrebujete osebni nasvet in pogovor ali pomoč policista, se lahko obrnete tudi na vodjo policijskega okoliša. To je policist, ki ima še poseben občutek za delo z ljudmi, saj vsakodnevno, neposredno sodeluje s prebivalci na svojem območju. Več >>

Varnostni sosveti

Z ustanavljanjem varnostnih sosvetov spodbujamo lokalne skupnosti k lastnim prizadevanjem za zagotavljanje večje varnosti. V Sloveniji je ustanovljenih že skoraj dvesto takšnih posvetovalnih teles, prek katerih lahko občani pomembno vplivate na odločanje o varnostni problematiki. Več >>

Povezane vsebine

Policijsko delo v skupnosti, preventivna dejavnost policije