Sorodne objave

 

Morda mislite, da je otrokom vseeno in da niso zaskrbljeni, kadar se starši doma pretepajo. Morda ocenjujete, da bodo otroci hitro pozabili, kar so videli - pretepeno mamo ali starša, ki kričita in vpijeta drug na drugega. 

Toda otroci ne pozabijo! Raziskave so pokazale, da otroci zaradi nasilja v družini trpijo veliko škodo, zato potrebujejo pomoč, da prebolijo, se ponovno najdejo. Veliko otrok je prepričanih, da so tudi sami delno krivi oz. da so odgovorni za ustvarjanje mirnega vzdušja v družini. Vendar pa krivda ni nikoli otrokova!
 

Nasilje v družini in zanemarjanje mladoletne osebe sta kaznivi dejanji!


Nekatere posledice na otrocih zaradi nasilja v družini

Med takojšnimi učinki so:

  • pri dojenčkih: nemirno spanje, počasnejši razvoj, zaspanost, zanemarjena zunanjost, prestrašeno odzivanje na močnejše glasove;
  • pri predšolskih otrocih: pogostejša obolevnost, izredna sramežljivost, premalo samospoštovanja, agresivnost, grizenje, težave v predšolskem varstvu;
  • pri šoloobveznih otrocih: pogostejša obolevnost, pretepaštvo, kraje, laganje, nočne more, prehrambene težave, ponavljajoče samopoškodbe, slabi učni uspeh, občutek lastnega perfekcionizma, alkohol, mamila.

Dolgotrajnejše posledice:

  • otroci prevzamejo enak način vedenja, kot so ga imeli starši. To velja še posebej za fante;
  • fantje pogosto postanejo sovražni do žensk v svoji bližini, kasneje lahko celo zlorabljajo lastne otroke;
  • deklice sprejmejo vlogo "žrtve" s spremljajočimi občutki nemoči ali pa same zlorabljajo svoje otroke.
     
Če je pomoč nujna, pokličite phone113!
Sporočilo o zlorabi otroka ni tožarjenje, tudi ni ovajanje.


Otroci imajo pravico do mirnega in srečnega življenja!

Dolžnost staršev je, da jim pomagamo, kadar potrebujejo pomoč. To je tudi dožnost drugih odraslih, če starši trenutno ne zmorejo tega. Vedite, zlorabljanje otrok prizadane celotno družbo, in ne samo otroka in njegove družine.


Nasilje v družini - informacije o postopku na policiji