Sorodne objave

 

Vadbeni center Gotenica (VCG) ima nalogo, da neposredno izvaja programe izpopolnjevanja in usposabljanja policije, sodeluje pri pripravi programov izpopolnjevanja in usposabljanja in varuje objekte in okoliše v centru.

VadbeniCenterGotenicaVCG domuje v objektih Centra za oskrbo Gotenica (COG), ki spada pod Urad za logistiko MNZ. Za usposabljanja se uporablja improvizirane vadbene objekte, s katerimi upravlja COG.

VCG kot del CIU PA pa skrbi predvsem za izvedbo usposabljanj na območju vadbenega centra in sodeluje z notranjimi organizacijskimi enotami policije pri izvedbi, kot pomoč pri posameznih strokovnih področjih dela.

VCG01VCG02

V izvedbenem smislu sodeluje tudi z drugimi državnimi organi na podlagi pogodb o medsebojnem sodelovanju (MOP, SŽ, MORS).

VCG03VCG04

Vizija za prihodnost je graditev ali prilagoditev obstoječih improviziranih vadbenih objektov, ki so v bistvu nekdanje kmetijske stavbe, v sodobne, funkcijsko namenske vadbene objekte.

VCG05

VCG06