Sorodne objave

Frontex 18. april 2019
Medsebojni odnosi 18. april 2019
Enakost spolov 18. april 2019
Etika in integriteta 18. april 2019
 

Vadbeni center Gotenica (VCG) ima nalogo, da neposredno izvaja programe izpopolnjevanja in usposabljanja policije, sodeluje pri pripravi programov izpopolnjevanja in usposabljanja in varuje objekte in okoliše v centru.

VadbeniCenterGotenicaVCG domuje v objektih Centra za oskrbo Gotenica (COG), ki spada pod Urad za logistiko MNZ. Za usposabljanja se uporablja improvizirane vadbene objekte, s katerimi upravlja COG.

VCG kot del CIU PA pa skrbi predvsem za izvedbo usposabljanj na območju vadbenega centra in sodeluje z notranjimi organizacijskimi enotami policije pri izvedbi, kot pomoč pri posameznih strokovnih področjih dela.

VCG01VCG02

V izvedbenem smislu sodeluje tudi z drugimi državnimi organi na podlagi pogodb o medsebojnem sodelovanju (MOP, SŽ, MORS).

VCG03VCG04

Vizija za prihodnost je graditev ali prilagoditev obstoječih improviziranih vadbenih objektov, ki so v bistvu nekdanje kmetijske stavbe, v sodobne, funkcijsko namenske vadbene objekte.

VCG05

VCG06