Sorodne objave

 

Helikopter Letalske policijske enote med pristajanjem na travniku

Danes si sodobnega policijskega dela brez podpore iz zraka ni mogoče predstavljati. Možnosti uporabe zračnih plovil v policiji je veliko, nove tehnologije pa jih še povečujejo. Manevrske sposobnosti helikopterja namreč omogočajo hiter in neposreden dostop na kateri koli kraj dogajanja, nadzor iz zraka, prevoz ljudi, opreme in tovora ter reševanje in gašenje.

Helikopterji so postali nenadomestljivi tudi pri urejanju in nadzorovanju cestnega prometa, iskanju in zasledovanju storilcev kaznivih dejanj, nadzoru državne meje, varovanju javnih prireditev, iskalnih akcijah pogrešanih oseb ali zasutih v snežnih plazovih, gradnji objektov na težko dostopnih terenih, obnovi planinskih poti itd.

Ogromno je primerov, ko so helikopterji učinkovito priskočili na pomoč in opravili policijsko ali drugo nalogo, rešili življenje človeku ali živali oziroma vsaj preprečili ali omilili hujše posledice.

Helikopter se uporablja, ko je izkazana potreba po hitrem prevozu na katero koli lokacijo, ko je mesto dogodka na težko dostopnem terenu ali zelo oddaljeno in ko dogodek presega zmogljivosti, usposobljenost ali opremo drugih enot.

Policijski helikopter leti mimo Aljaževega stolpa na Triglavu

Naloge

Dosedanja praksa je pokazala mnogostransko uporabnost policijskega helikopterja pri delu policije, reševalnih in drugih organizacij. Naloge so lahko načrtovane, interventne, humanitarne in lastne, združimo pa jih lahko v naslednje segmente dela:

  • policijske operativne naloge (nadzor cestnega prometa, državne meje, zavarovanje prireditev, iskanje storilcev kaznivih dejanj, iskanje pogrešanih oseb ...),
  • humanitarne naloge ter iskanje in reševanje (reševanje v gorah, nujna helikopterska medicinska pomoč in medicinski prevozi ...),
  • uporaba helikopterja za potrebe drugih državnih organov,
  • naloge v okviru lastne dejavnosti (prevozi tovora, snemanje iz zraka ...),
  • usposabljanje osebja Letalske policijske enote, policije in drugih, ki sodelujejo pri nalogah s helikopterjem.

Letalska policijska enota vsako leto opravi približno 1.500–2.000 ur letenja s helikopterji, večino pri izvajanju policijskih nalog in nalog v sistemu zaščite in reševanja.

Gorska reševalca se spuščata iz policijskega helikopterja

Organiziranost

Letalska policijska enota je notranja organizacijska enota Uprave za policijske specialnosti na Generalni policijski upravi. Ima dva oddelka:

  • Oddelek pilotov
  • Letalskotehnični oddelek

Znotraj enote delujejo tudi letalska šola, organizacija za vodenje stalne plovnosti in vzdrževalna organizacija. Vse organizacije imajo evropske certifikate, ki dokazujejo, da delujejo v skladu s predpisi in standardi EU. Nadzira jih Javna agencija za civilno letalstvo RS.

Posadka v helikopterski kabini med letom v gorah - policijski pilot in kopilot

Osebje

V enoti je zaposlenih 44 delavcev, od tega 40 uniformiranih policistov – večina je pilotov in tehnikov letalcev s specialnimi kvalifikacijami.

Helikopterje upravlja 19 pilotov, med katerimi so tudi inštruktorji letenja, predavatelji in odgovorne osebe za usposabljanje. Pri opravljanju nalog z veččlansko posadko so bolj izkušeni piloti vodje helikopterja, mlajši pa v vlogi kopilotov pridobivajo dragocene izkušnje.

Poleg pilotov je v enoti zaposlenih tudi 18 tehnikov letalcev, ki skrbijo za brezhibno delovanje helikopterjev in opreme. Tehniki letalci so tudi aktivni člani posadk in sodelujejo pri nekaterih policijskih in humanitarnih nalogah.*

* Podatki so za leto 2024.