Sorodne objave

 

Prijavo nasilja v družini lahko vloži vsakdo - žrtev, priča, otrok, mladoletnik, nevladna organizacija, zasebne in državne ustanove. K prijavi so posebej zavezani vrtci, šole, zdravstvene organizacije (zdravniki, terapevti, psihiatri idr.), po uradni dolžnosti pa jo morajo vložiti uradne osebe. Vložiti jo je mogoče kadar koli, ne le tedaj, ko se žrtev odloči za razvezo.

Nujna intervencija policije - klic v sili 113

V nujnih primerih, ko je ogroženo življenje, ali v drugih primerih, ko je potrebna intervencija policije, ne odlašajte in pokličite številko policije za klic v sili 113!

animirana slika anonimne prijave nasilja v družini in klica v sili

Osebna prijava na policiji

Prijava se vloži na najbližji policijski postaji, na kateri bodo policisti začeli obravnavo. Mogoče jo je vložiti tudi na državnem tožilstvu, ki prijavo največkrat odstopi policiji z zahtevo, da preveri navedbe v njej. Če se prijava vloži na državnem tožilstvu, jo bo policija obravnavala šele, ko jo bo prejela od državnega tožilstva. 

slika gumba za takojšnji izhod s spletne straniOb vložitvi prijave ima lahko žrtev ob sebi tudi zaupno osebo (spremljevalec žrtve) kot oporo v postopkih z uradnimi ustanovami. O prijavi se sestavi uradni zapis, največkrat je to zapisnik o sprejemu ustne kazenske ovadbe. Če policija pri svojem delu sama zazna, da je bilo storjeno tako kaznivo dejanje, o tem sestavi samostojni uradni zapis (uradni zaznamek). Če dejanje naznani otrok, se sestavi enak zapis.Prijava se lahko vloži tudi po pošti. Policisti bodo opravili dodaten pogovor s prijaviteljem. 

Anonimna e-prijava

Ne glede na to, da je na spletnem portalu policije mogoče vložiti e-prijavo nasilja v družini , vam predlagamo, da se za e-prijavo odločite le izjemoma. Takih prijav ne moremo šteti za nujne, ampak le kot informacijo, na podlagi katere je pogosto onemogočeno učinkovito ukrepanje zaradi nesodelovanja udeleženih.

 Anonimna e-prijava nasilja v družini

Pomembno: ko gre za otroke žrtve nasilja, ostanite anonimni le v skrajnih primerih!


slika gumba za takojšnji izhod s spletne straniPomembno je, da vsakdo, ki se odloči vložiti prijavo in sodeluje v nadaljnjih postopkih, postane glas otroka, glas žrtve nasilja. Tako pokaže, da zmore pomagati, da se njegov glas sliši in doseže svoj namen. Njegovo dejanje je izrednega pomena za nadaljnji razplet primera (zaščita žrtve). Vsi smo odgovorni za sočloveka.

Kaj me bodo vprašali ob prijavi?

Vprašanje: Sem žrtev nasilja v družini. Odlašam s prijavo, saj ne vem, kaj vse moram povedati o nasilju. Mnogi so mi tudi povedali, da me bodo policisti vprašali veliko stvari. Zanima me, kaj vse je ob nasilju v družini za policiste pomembno.

Odgovor: Zagotovo sta za policiste najpomembnejši varnost in zaščita žrtve. Policisti lahko sprejmejo različne ukrepe, da žrtev obvarujejo pred nasiljem, vendar za to potrebujejo čim kakovostnejše informacije o oblikah nasilja nad vami, času in kraju, kjer se to nasilje dogaja, informacije o ljudeh, ki kar koli vedo o nasilju, morebitne zdravniške izvide in fotografije poškodb (če imate vidne poškodbe, lahko ob vašem soglasju posnetke naredi policist/-ka), razne zapise o izrečenih grožnjah v pismih, e-pošti, SMS-sporočilih ... Če imate otroke, bo policiste zanimalo, kako vaši otroci doživljajo nasilje doma in kako se je morebiti spremenilo njihovo vedenje ter kakšne poškodbe ste opazili pri njih. Za policista je pomembno tudi vaše počutje ob takem nasilju ter kdaj, kako in v čem se je odnos povzročitelja nasilja spremenil do vseh družinskih članov.


Več informacij in nasvetov boste našli na spletni strani: Nasilje v družini - informacije o postopku na policiji

Povezane vsebine

Anonimna e-prijava nasilnih spolnih ravnanj
Osebna varnost