Sorodne objave

 

Tako velika institucija, kot je policija, mora ustrezno pozornost namenjati tudi protokolarni dejavnosti, saj je spoštovanje protokolarnih postopkov in postrojitvenih pravil na različnih uradnih dogodkih in slovesnostih pomemben del tako njene notranje organiziranosti kot zunanje podobe.

Protokolarni dogodki policije

Kadar gre za dogodke, ki so v posebnem interesu policije in pri katerih se določenim spominom ali osebam izkazujejo posebne časti in spoštovanje, se izvajajo aktivnosti, ki so namenjene krepitvi ugleda in dobrega imena policije, dostojanstva in spoštovanja policistov, pripadnosti skupnim vrednotam, krepitvi integritete idr.

Za brezhibno in nemoteno izvedbo protokolarnih dogodkov, kot so obiski visokih domačih ali tujih delegacij, slovesnost ob dnevu policije, podelitve priznanj ter medalj za hrabrost in požrtvovalnost, podpisi za policijo pomembnih listin, proslave in druge prireditve, pogrebi in polaganje vencev ter slovesnosti ob upokojevanju, so zato izjemno pomembni učinkovito načrtovanje, dobra organizacija in koordinacija ter skrb za najmanjše podrobnosti.

slika zastavne enote policije kot častna oblika postroja policistov

Skozi vsa zgodovinska obdobja – od začetnega orožništva do današnje sodobne policije – so bile pomembne enake osebnostne vrline, ki so bile zahtevane pri takratnih orožnikih in se do danes niso bistveno spremenile, saj temeljijo na dobrem vedenju, neomadeževanosti in častnem delu. Na fotografiji je zastavna enota policije kot častna oblika postroja policistov.

slika zastavne enote policije in Policijskega orkestera na slovesnosti ob dnevu policije

Policija vsako leto organizira osrednjo slovesnost ob dnevu policije. Na slovesnosti sodelujeta zastavna enota policije in Policijski orkester; udeleženci nosijo slovesno uniformo, podeljujejo se tudi priznanja policije. 

Eden najvidnejših nosilcev protokolarne dejavnosti v slovenski policiji je Policijski orkester. Svoje dejavnosti namreč ne izvaja le za policijo in njene zaposlene, temveč je tudi uradni protokolarni orkester Republike Slovenije. Že vse od njegove ustanovitve leta 1948, in še zlasti po rojstvu nove države, od leta 1994, ko mu je slovenska vlada kot odraz njegove visoke profesionalnosti in državotvorne drže podelila ta laskavi naziv, je rasla njegova kakovost in prepoznavnost. Kot enota slovenske policije je orkester prisoten na skoraj vseh pomembnejših državnih dogodkih in proslavah v okviru ministrstva za notranje zadeve, policije ter veteranskih in sorodnih društev. Nepogrešljiv je tudi pri najrazličnejših preventivnih in dobrodelnih akcijah.

 DSC8381

Koncertna dejavnost Policijskega orkestra

Prav posebno mesto pa ima koncertna dejavnost orkestra. Vsako leto ima več samostojnih koncertov, ki spadajo med njegove najveličastnejše nastope. Kakovostna rast in razvoj na umetniškem področju orkestru odpirata vrata najprestižnejših dvoran doma in v tujini ter ga opredeljujeta kot enega najboljših tovrstnih glasbenih sestavov. Policijski orkester tako na najžlahtnejši način predstavlja domovino navzven ter oblikuje vezni člen med policijo in državljani.

Povezane vsebine

Policijski orkester
Dan policije - 27. junij