Sorodne objave

 

Organizatorji različnih športnih prireditev, obiskovalci teh prireditev in seveda tudi policisti, ki sodelujemo pri zagotavljanju varnosti in javnega reda, želimo, da do izgredov ne bi prihajalo. Če pa že pride do takih dogodkov, želimo z naslednjimi nasveti in priporočili doseči, da bi bile posledice čim blažje.

slika skupine navijačev pred prireditvijoRavnanje pred športno prireditvijo

Na športno prireditev se odpravite pravočasno in ne prihajajte pod vplivom alkohola! Priporočamo tudi, da:

 • spremljate redna sporočila, posredovana prek medijev, o ukrepih organizatorja za vzdrževanje reda in miru ter varnosti prometa v zvezi s prireditvijo;
 • si pravočasno nabavite vstopnico za športno prireditev, saj vam brez nje ne bo dovoljen vstop v športni objekt (na stadion, v dvorano, na hipodrom in drugo);
 • se izogibate nakupu vstopnic na t. i. črnem trgu in njihovi preprodaji;
 • se na športno prireditev odpravite pravočasno, saj pogosto tik pred začetkom prireditve nastaja gneča pri vhodih;
 • na športno prireditev ne prihajate pod vplivom alkohola niti na prizorišče ne prinašate alkoholnih pijač;
 • na športno prireditev ne prinašate orožja, nevarnih predmetov, pirotehničnih in drugih sredstev, zaradi katerih bi lahko bila ogrožena varnost športnikov in gledalcev;
 • upoštevate, da ste lahko zaradi zagotavljanja varnosti ob vstopu na stadion pregledani in foto- ali videonadzorovani;
 • za prihod na športno prireditev, če se le da, uporabite sredstva javnega prevoza.

Upoštevajte še, da lahko policisti nasilnim skupinam preprečijo dostop do športne prireditve, tistim navijačem, ki so bili v preteklosti že kaznovani zaradi kršitev na tekmah, pa lahko začasno (za eno leto) prepovejo ogled športne prireditve.

slika izgredai navijačev med prireditvijoRavnanje med športno prireditvijo

Navijajte športno, kulturno in korektno! Svetujemo vam, da:

 • se po vstopu namestite na sedež ali del tribune, ki vam je namenjen;
 • brez dovoljenja in sodelovanja rediteljske službe ne prehajate z ene na drugo tribuno;
 • upoštevate pisna in ustna navodila rediteljske službe ter obvestila uradnega napovedovalca;
 • med tekmo na igrišče ne mečete nobenih predmetov;
 • ne plezate na zaščitne ograje, varovalne pregrade ali zidove;
 • navijate športno, kulturno in korektno in si ne dovolite nobenih žalitev ali rasističnega, ksenofobičnega in homofobnega vedenja;
 • ne nasedate morebitnim provokacijam in se vzdržite nasilnih dejanj;
 • pazite na svoje premoženje, saj gneča, ki lahko nastane na športni prireditvi, ustvarja idealne možnosti za tatvine;
 • če vidite ali slišite koga, ki je v težavah, ga ne prezrite (naslednjič boste mogoče sami potrebovali pomoč). V takih primerih reditelje ali policiste čim prej obvestite o osebi, ki potrebuje pomoč;
 • reditelje (ki na prireditvenem prostoru skrbijo za red) ali policiste obvestite tudi o nezakonitem obnašanju razgretih športnih navijačev, ki kaže na kazniva dejanja ali prekrške.

slika redarjev po prireditviRavnanje po športni prireditvi

Ob zapuščanju prizorišča prireditve, vam priporočamo, da:

 • preverite, ali imate vse svoje stvari in niste morda česa pozabili na prireditvenem prostoru;
 • strpno in umirjeno zapustite prireditveni prostor;
 • se izogibate stiku z izzivalnimi navijači nasprotnega moštva.

Ravnanje ob morebitnem posredovanju policije

Opozarjamo, da je za red in varnost na športnih prireditvah odgovoren zlasti organizator športne prireditve. Policisti ukrepajo šele takrat, ko sta z dogajanjem na športni prireditvi ogrožena javni red in mir in organizator ni več zmožen zagotavljati varnosti. Ukrepanje policistov je torej potrebno, kadar kljub vsem preventivnim ukrepom posameznikom ali skupinam uspe izzvati nerede. V takšnih primerih za čimvečjo varnost upoštevajte naslednje:

 • policisti imajo zakonsko dolžnost preprečevati in odkrivati kazniva dejanja in prekrške ter odkrivati in prijemati njihove storilce;
 • policisti morajo vzpostaviti javni red, kadar je kršen, pri tem pa smejo uporabiti tudi zakonsko predpisana prisilna sredstva;
 • ob morebitnem posredovanju policistov se morate podrejati njihovim ukazom in zahtevam;
 • nespoštovanje ukazov policistov ima lahko znake prekrška ali v določenih primerih celo kaznivega dejanja, za katerega boste odgovarjali;
 • če niste neposredno vpleteni v kršitev javnega reda, se poskušajte umakniti ali čim bolj oddaljiti od mesta nereda, da ne boste ovirali posredovanja policistov.
slika znaka prepovedi ognjemetnih izdelkov slika znaka prepovedi hladnega orožja slika znaka prepovedi navijaških zastav slika znaka prepovedi razpršil slika znaka prepovedi alkoholnih pijač

Povezane vsebine

Varovanje javnih shodov in prireditev
Zagotavljanje splošne varnosti ljudi in premoženja
Osebna varnost