Sorodne objave

 

Slovenska policija si nenehno prizadeva vzpostaviti dober odnos z državljani in lokalno skupnostjo, še zlasti pri vprašanjih, povezanih z varnostjo, kajti policijsko delo je lahko učinkovito samo takrat, ko smo prisotni v skupnosti, ko skupaj z ljudmi ugotavljamo težave in odpravljamo vzroke zanje. Ena od oblik našega dela je zato t. i. policijsko delo v skupnosti, kjer so v ospredju prav partnersko sodelovanje med državljani in policijo, skupno identificiranje varnostnih problemov in njihovo reševanje.

Policijsko delo v skupnosti 3

Policijsko delo v skupnosti gradimo na zaupanju

Policijsko delo v skupnosti temelji na vzpostavljanju zaupanja z občani, obsega pa ne le operativne aktivnosti za odkrivanje storilcev, ampak tudi preventivne dejavnosti, ki imajo veliko dolgoročnejši učinek. Med njimi so dnevi odprtih vrat policijskih postaj, obveščanje prebivalstva o varnostni situaciji v lokalnem okolju ter ozaveščanje in svetovanje o samozaščitnem ravnanju, s katerim bi bilo mogoče določene varnostne probleme preprečiti, še preden se pojavijo. Na ta način in tudi s svojo prisotnostjo in vidnostjo v lokalni skupnosti si pri ljudeh želimo krepiti tudi občutek varnosti.

skupajSvojega dela si torej ne predstavljamo brez pomoči in sodelovanja državljanov, saj je varnost naša skupna dobrina in odgovornost zanjo ne more biti prepuščena le policiji. Zato tako občane kot lokalne skupnosti spodbujamo tudi k ustanavljanju lastnih posvetovalnih teles, t. i. varnostnih sosvetov, v katerih lahko sami pomembno vplivajo na odločanje o varnostni problematiki in soustvarjajo ugodne varnostne razmere v svojem okolju, policisti pa jim v okviru zakonskih pooblastil pri tem pomagamo. V Sloveniji je ustanovljenih že skoraj dvesto takih posvetovalnih teles.


Preventivna dejavnost

Preventiva, s katero želimo učinkovito preprečevati negativne varnostne pojave v družbi, ima v policijskem delovanju že dolgo pomembno mesto. Kajti vloga policije ni le izvajanje represivnih nalog, ampak tudi ozaveščanje in spodbujanje ljudi, naj tudi sami ravnajo samozaščitno. Med aktivnostmi na tem področju so na primer številni projekti za šole, vrtce in domove za starejše občane, sodelovanje na preventivnih prireditvah in podobno, ko svetujemo občanom, kako lahko poskrbijo za lastno varnost in varnost svojega premoženja.

Povezane vsebine

Zgodovina in razvoj policijskega dela v skupnosti

Partnersko sodelovanje

Varnostni sosveti

Preventivni projekti

Svetujemo, ozaveščamo – preventivni nasveti policije

Vodje policijskih okolišev