Program za pravice, enakost in državljanstvo (2014-2020)

 

Sklad za notranjo varnost (2014-2020)

 

Sklad za azil, migracije in vključevanje (2014-2020)

 

Solidarnost in upravljanje migracijskih tokov (2007-2013)

 

Projekti, o katerih neposredno odloča EU

 

 Prispevki o črpanju evropskih sredstev