Načrt za okrevanje in odpornost

Program za pravice, enakost in državljanstvo (2014-2020)

Sklad za notranjo varnost

Sklad za azil, migracije in vključevanje (2014-2020)

Solidarnost in upravljanje migracijskih tokov (2007-2013)

Projekti, o katerih neposredno odloča EU

Prispevki o črpanju evropskih sredstev