Sorodne objave

Publikacije in povezave 14. februar 2022
Kdo smo 14. februar 2022
Fotogalerija 11. februar 2022
 

Zadolženi za duhovno oskrbo v slovenski policiji opravljajo različne naloge, ki so opredeljene tudi z letnim načrtom aktivnosti.

V prvi vrsti zagotavljajo duhovno oskrbo za pripadnike policije,* uslužbence Ministrstva za notranje zadeve (MNZ), njihove družinske člane, upokojene pripadnike policije in uslužbence MNZ ter pridržane osebe. Ob tem pa se zadolženi za duhovno oskrbo tudi izobražujejo in usposabljajo ter sodelujejo z drugimi državnimi organi, organizacijami in društvi.

slika vikarjev in koordinatorjev duhovne oskrbe v Tacnu

Za opravljanje svojih dejavnosti imajo zadolženi za duhovno oskrbo v Policiji na voljo tudi stalen prostor, t. i. prostor miru. Po potrebi oziroma na zaprosilo policijskega vikarja – koordinatorja duhovne oskrbe pa lahko vodje notranjih organizacijskih enot na vseh ravneh zagotovijo prostor za enkratno ali občasno izvajanje duhovne oskrbe.

Zagotavljanje duhovne oskrbe za pripadnike policije, uslužbence MNZ, njihove družinske člane, upokojene pripadnike policije in uslužbence MNZ ter pridržane osebe

 • Običajno delo, ki vključuje:
  • stalno prisotnost oz. razpoložljivost,
  • osebne kontakte s pripadniki policije,
  • skrb za ohranjanje spoštovanja do vsakega pripadnika policije v želji, da bi bil predan službi, uspešen, učinkovit, pošten človek z integriteto, zadovoljen,
  • svetovanje pri različnih težavah in preizkušnjah, na katere naleti pripadnik policije,
  • predstavljanje duhovne oskrbe v izobraževalnih programih Policijske akademije in po notranjih organizacijskih enotah Policije na vseh ravneh,**
  • predavanja z verskega, moralnega in etičnega področja,**
  • sodelovanje pri različnih usposabljanjih pripadnikov policije, tudi za mednarodne civilne misije,
  • povezovanje zainteresiranih verskih skupnosti v skrbi za dobrobit pripadnikov in uslužbencev,***
  • podeljevanje zakramentov in zakramentalov zainteresiranim in vodenje priprav na prejem;
  • omogočanje duhovne oskrbe zainteresiranim pripadnikom, ki so člani drugih veroizpovedi-tudi zagotovitev kontaktov predstavnikov konkretnih veroizpovedi;
  • civilno poročanje zainteresiranih;
  • redni sestanki z vodilnimi v policiji in na MNZ za izboljševanje in nadgrajevanje pogojev za duhovno oskrbo.
 • Obiskovanje pripadnikov in pripadnic na misijah v tujini
 • Bogoslužja, slovesnosti, žalovanja (ob dnevu policijskega vikarja oz. duhovne oskrbe v policiji, ob dnevih posameznih enot, ob prihodu luči miru in drugih priložnostih)
 • Sodelovanje s Slovensko vojsko in Vojaškim vikariatom
 • Mednarodno sodelovanje z drugimi policijami, vojskami in verskimi skupnostmi v tujini (npr. udeležba na mednarodnem srečanju oz. romanju policistov in vojakov v Lurd v Franciji)

slika osebe v pogovoru z vikarjem Igorjem Jerebom

Vsa srečanja in pogovori s koordinatorjem duhovne oskrbe ali njegovimi sodelavci, tako za verne kot neverne, so zaupna in osebne narave.

Izobraževanje in usposabljanje pripadnikov duhovne oskrbe

 • Usklajevalna konferenca duhovne oskrbe v policiji
 • Teološki tečaj
 • Sodelovanje na usposabljanjih drugih verskih skupnostih

Sodelovanje z ostalimi državnimi organi, drugimi organizacijami in društvi

 • Sodelovanje z ministrstvi
 • Sodelovanje z upravnimi enotami
 • Sodelovanje z različnimi društvi in ostalimi zainteresiranimi deležniki

Opombe

* Pripadniki policije so policisti in policistke, ostali uslužbenci policije, kandidati za policiste ter pomožni policisti.
** Ob sodelovanju in pomoči zainteresiranih verskih skupnosti
*** V sosvetu zainteresiranih verskih skupnosti