Sorodne objave

 

Muzej slovenske policije danes sestavljata dva oddelka: Kriminalistični oddelek, v katerem so prikazana kazniva dejanja, in Oddelek o razvoju varnostnega sistema.

Kriminalistični oddelek sestavljajo zbirke:

  • krvni in seksualni delikti,
  • premoženjski delikti,
  • akcija Sprava,
  • gospodarska kriminaliteta,
  • ilegalni prehodi preko državne meje,
  • statistika evidentiranih kaznivih dejanj policije od leta 1968 do 2006 in
  • kratek zgodovinski pregled kaznovanja skozi stoletja.

Kazniva dejanja so na panojih prikazana fotografsko - statični ogled kraja kaznivega dejanja - in pisno, z odgovori na vseh "sedem zlatih vprašanj kriminalistike", s poudarkom na storilcih kaznivih dejanj in načinih odkritja. V vitrinah pod panoji so corpora delicti, predmeti, s katerimi so bila storjena kazniva dejanja, predmeti, ki izvirajo iz kaznivih dejanj, ali predmeti, pridobljeni s kaznivimi dejanji. Zbirka, ki je prikazovala vse zavode za prestajanje zaporne kazni, je od leta 2001 arhivirana, ostal je le pano, ki prikazuje nehumani način dokazovanja krivde in nečloveško kaznovanje, edinstveni originalni Kazenski zakonik – Constitutio Criminalis Carolina iz leta 1532, Kazenski zakonik Marije Terezije iz leta 1768 in druge zakone, ki so bili uveljavljeni na naših tleh.

V muzeju je na lutkah predstavljenih osem uniform: žandarmerijska iz srede 19. stol. z značilnim "kifeljcem" (obeskom v obliki rogljička) pod vratom (od tod tudi vzdevek "kifelc" v preteklosti za miličnika), miličniška do leta 1980, uniforma današnjega policista in policistke, uniformi "specialca" (policista Specialne enote) in policista v  mednarodnih civilnih misijah, delovna uniforma miličnika v času vojne za samostojno Slovenijo in originalna uniforma Igorja Bavčarja, republiškega sekretarja za notranje zadeve in od 30. junija 1991 ministra v času osamosvojitvene vojne.

Oddelek o razvoju varnostnega sistema predstavlja zbirka o vojni za samostojno Slovenijo z naslovom Človeka nikar!, ki prikazuje aktivnosti policije za samostojno in demokratično Slovenijo. Odprta je bila ob ustanovitvi Združenja Sever 26. marca 1994 v Novem mestu. To je tudi prva razstava, ki prikazuje dogodke po vsej Sloveniji od 1. decembra 1989 do 26. oktobra 1991. Stalno se dopolnjuje z novim gradivom iz tistega časa. Od leta 2004 je pripravljena tudi kopija zbirke, za gostujoče razstave, na 60 premakljivih panojih (t. i. pingvinčkih), katere lastnik je Zveza policijskih veteranskih organizacij Sever oz. Združenje Sever. Zaradi pomanjkanja prostora je v muzeju polovica panojev skritih za razstavljenimi, zato ne prikazuje celostnega dogajanja pripadnikov milice, teritorialne obrambe in civilnega prebivalstva.