slovenija pu krObmočje Policijske uprave Kranj meri 2.136 km2. Na severozahodu je omejeno z državno mejo z Republiko Italijo, na severu z Republiko Avstrijo in v notranjosti z območji PU Ljubljana, PU Celje in PU Nova Gorica.

Na območju PU Kranj je pet upravnih enot, in sicer UE Kranj, Škofja Loka, Radovljica, Jesenice in Tržič, ter 18 občin. Policijska uprava pokriva območja naslednjih občin:

 • Mestna občina Kranj,
 • Občina Bohinj,
 • Občina Bled,
 • občina Gorje,
 • Občina Cerklje na Gorenjskem,
 • Občina Naklo,
 • Občina Šenčur,
 • Občina Preddvor,
 • Občina Jezersko,
 • Občina Kranjska Gora,
 • Občina Škofja Loka,
 • Občina Železniki,
 • Občina Gorenja vas - Poljane,
 • Občina Žiri,
 • Občina Radovljica,
 • Občina Tržič,
 • Občina Žirovnica in
 • Občina Jesenice.

Mejni odsek Policijske uprave Kranj poteka z Republiko Italijo in Republiko Avstrijo, in sicer v dolžini 111 kilometrov. Od tega je 11,5 km državne meje z Republiko Italijo in 99,5 km z Republiko Avstrijo. Državna meja v celotnem odseku poteka v visokogorju dela Kamniških Alp, Karavank ter severnega dela Julijskih Alp in je na nekaterih delih težko prehodna.

Konec leta 2007 smo na območju PU Kranj prenehali z izvajanjem mejne kontrole na vseh notranjih schengenskih mejah. Mejna kontrola se opravlja le še na letališkem mejnem prehodu Brnik, pri letih v neschengenske države in iz njih.