Policija je pristojna za opravljanje številnih nalog, ki izhajajo iz Zakona o nalogah in pooblastilih policije in so obenem temeljno poslanstvo policije. V sodelovanju s posamezniki in skupnostmi zagotavlja varnost ljudi in premoženja, preprečuje, odkriva in preiskuje prekrške in kazniva dejanja, vzdržuje javni red in mir, nadzoruje državno mejo, ureja in nadzoruje cestni promet ter izvaja druge zakonsko določene naloge.

Svoje naloge opravlja na treh ravneh: državni, regionalni in lokalni ravni. Organizacijsko jo zato sestavljajo: generalna policijska uprava, policijske uprave in policijske postaje. 


GENERALNA POLICIJSKA UPRAVA  (Organigram)  

 


POLICIJSKE UPRAVE   (Organigram)  

 


POLICIJSKA POSTAJA